Categories
Vijayalaxmi Mettinahole

Radha Radha lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kabzaa

Radha Radha song details : Radha Radha lyrics in kannada : ರಾಧ ರಾಧ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅರಮನೆಯ ರಾಣಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಊರೆ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಅವಳ ನಗೆಕನಸಿದು ನನಸಾದ ಸವಿಗಳಿಗೆಅಂದವ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಕೆನ್ನೆಗುಳಿಗೆ ಸಲಿಗೆ ಮೀರಿದೆ ಕಾರಣ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆಕಿರುನಗೆ ಕಿರುನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಿರುನಗೆಕಿರುನಗೆ ಕಿರುನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಿರುನಗೆರಾಧ ರಾಧ ರಾಧ ನೀನಾದೆ ರಾಧ….ರಾಧ ರಾಧ ರಾಧ ನೀನಾದೆ ರಾಧ…. ತಿಳಿ ತಿಳಿ ತಿಳಿಯೋದು ಈ ಬಾನಲೆನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ನೀನಲೆಹಸಿ ಹಸಿರಾದ ಈ […]

Categories
Aishwarya Rangarajan

Namaami Namaami lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kabzaa

Namaami Namaami song details : Namaami Namaami lyrics in kannada : ನಟರಾಜ…ಆ ಆ ನಟರಾಜ… ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ಹ ಹ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೊಂತನನಂಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ದಿಂತನನಂಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆನಂದ, ಅಲಪವೇತರ ದಿರನ ದಿರನ ತನ ದೀ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ […]

Categories
Aira Udupi Manish Dinakar, Santhosh Venky

Chum chum chali chali lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kabzaa

Chum chum chali chali song details : Chum chum chali chali lyrics in kannada : ಚುಮ್ ಚು‌ಮ್ ಚಳಿ ಚಳಿತಬ್ಕೊ ಚಳುವಳಿಮಾಡು ಗಿಲಿ ಗಿಲಿಕರ್ದು ನೀ ಸೈಡಲಿಗುಮ್ ಗುಮ್ ಗುಂಗಿನಲಿಗರ್ಮಿ ಎದೆಯಲಿನಾನೆ ಚಂಪಾಕಲಿಕಚ್ಕೊ ಬಾ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋ ಬಾ ಎಬಿಸಿಡಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಟುಶನ್ ಕೊಡ್ತಿನೀ ಒಂಟಿ ರೋಮಲಿ ಸುರ್ರು ಸುರ್ರು ಅಂತಿದೆಸುರ್ ಸುರ್ ಬತ್ತಿನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀ ಸುಪನಾತಿಸುರ್ರು ಸುರ್ರು ಅಂತಿದೆಸುರ್ ಸುರ್ ಬತ್ತಿನನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ […]

Categories
Bhavyashri Bandimata Santhosh Venky

Kabzaa title track lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kabzaa

Kabzaa title track song details : Kabzaa title track lyrics in kannada ಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ದುನಿಯಾನೆ ಮಾಡುವ ಕಬ್ಜಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ಇಡೀ ದಂದಾ ಲೋಕವೇ ಕಬ್ಜಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಬ್ಜಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ಜಗದಗಲವು ಮಾಡುವ ಕಬ್ಜ ಹೆ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ದುಮುಕೊ ಜ್ವಾಲೆಅಬ್ಬರಿಸಿ ಸಿಡಿದರೆ ಸೀಳೆಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬಂದ ನಾಳೆಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತವ ಧೂಳೆ ಶೈತಾನ್ ಇನ್ ಕಾ ಘರ್ ಮೆ ಕಿರದಾರ್ಶೈತಾನೋಕಿ ಗುಟ್ ಕಾ ಹೈ ಯೆ ಸರ್ದಾರ್ […]

Contact Us