Categories
Amoghavarsha Kiran Kaverappa

Kaavalugaara lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gandhada gudi

Kaavalugaara song details : Kaavalugaara lyrics in kannada ಕಾವಲುಗಾರ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕಾವಲುಗಾರ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ಕಾಯುವೆಓ ಎಚ್ಚರಗಾರಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳ ಸಾಲಿಗೆಓ ಸಾಗರತೀರ ಗಾಳಿ ನೆಲ ಜಲ ಕಾಯುವೆಓ ಸೈನಿಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಳೆಗೆಸಂಚರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕಾಡನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಿಕಾಯುವೆನು ಕಾಡುಗಳನಾಳೆಗಾಗಿ ಓ ಕಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಯುವೆಕಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಧಾರೆ ಎರಿವೆನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡಿನ ಒಡನಾಡಿಯನ್ನನಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳನ್ನ ಕಾಡನೆಲ್ಲ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕ ನಾನು ಕಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಿಗಾಗಿನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿsupercinelyrics.com ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಗೂ ನಾವು ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೂಎಲ್ಲ ಮೀರಿ […]

Contact Us