Categories
Madhuri seshadri

Oh Sundara lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Life is beautiful

Oh Sundara song details : Oh Sundara lyrics in kannada ಓ ಸುಂದರ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಂಜೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತಂಗಾಳಿ ತೇಲಿ ಬಂದು ಬೀಸಿ ಬಳಸಿದಂತೆ ಆ ಆ ಆ ಆಓ ಓ ಓ ಓ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸದೆಲ್ಲನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸೆಲ್ಲಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸದಾ ಸಲಿಗೆನನ್ನ ಆಸೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನೀನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಾಇನ್ನು ಇದೆ ಬಹಳ ಹೇಳಲು ನಾಚಿಕೆ ಓ ಸುಂದರ ಗೆಳೆಯನ ಸಂಘವು ನಿರಂತರಖುಷಿ […]

Categories
Sonu nigam

Pisu pisu mathu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – 5D movie

Pisu pisu mathu song details : Pisu pisu mathu lyrics in kannada ಪಿಸು ಪಿಸು ಮಾತು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪಿಸು ಪಿಸು ಮಾತು ತುಸು ತುಸು ಮೌನಕಸಿವಿಸಿ ಮಿಲನಹಸಿಹಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೋಟಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಏನು ಹೇಳುವಂತುಅದೇನು ನೀ ಕೇಳುವಂತುನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಿಸು ಪಿಸು ಮಾತು ತುಸು ತುಸು ಮೌನಕಸಿವಿಸಿ ಮಿಲನಎಂದೂ ಅದೆಂದೊಅವಳನ್ನು ನಾ ನೋಡಿದಂತೆದಿನವೂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಅವಳನ್ನು ನಾ ಕೂಡಿದಂತೆಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ನಲಿ ನಲಿಯುತದಿನಗಳ ಕಳೆದಂತೆಹಗಲಿರುಳಿನ ಪರಿವಿಲ್ಲದೆಮೈಮನ ಮರೆತಂತೆಬೊಗಸೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ […]

Categories
Indu Nagaraj

Neene dhoretha mele lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Love birds

Neene dhoretha mele song details : Neene dhoretha mele lyrics in kannada ನೀನೇ ದೊರೆತ ಮೇಲೆಬೇರೆ ಕನಸಿಗೆಜಾಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೀವವೇನನ್ನಾ ಎಲ್ಲ ನಾಳೆನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲೇನಿಂಗೇ ಮೀಸಲು ಜೀವವೇಹಿಡಿಯೋದು ಬಾಕಿ ನಂಗೆ ಈಗಹುಚ್ಚು ಇಂಥ ಖುಷಿಯಲಿಎಂದೆಂದು ನೀನು ನನ್ನೋನುಎಂಬ ಜಂಬ ಎದೆಯಲಿನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲು ಪಾಲು ನಂಗಿರಲಿ ನೀನೇ ದೊರೆತ ಮೇಲೆಬೇರೆ ಕನಸಿಗೆಜಾಗಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜೀವವೇ ಹೃದಯಾ ಹೃದಯಾ ಬೆರೆತಾಗಿದೆನಮ್ಮದೊಂದೆ ಹಾಡುಗಳಸಿ ಉಳಸಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಬಾನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡುನೋವು ನಲಿವು ಏನಾದರೂಸಮ ಪಾಲು ಕೊಡುಸರಸ ವಿರಸ […]

Categories
Anuradha bhat

Sotheya hrudaya lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Triple riding

Sotheya hrudaya song details : Sotheya hrudaya lyrics in kannada ಸೋತೆಯ ಹೃದಯ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸೋತೆಯ ಹೃದಯ ಕಣ್ಣ ಕಡೆ ಹನಿಗೆಸೋತೆಯ ಹೃದಯ ಕಣ್ಣ ಕಡೆ ಹನಿಗೆಸೋತಿದೆ ಹೃದಯ ಕನಸಾ ಕಡೇ ಕರೆಗೆ ಸುರಿಸಿ ಬಂದೆಯ ಜೇನಿನ ಮಳೆದಿನವೂ ಹರಿಯಲಿ ಹಾಲಿನ ಹೊಳೆಎದೆಯ ಮೊರೆತವಾಗಲಿ ಸಾಗರ ಸೇರಿ ಸೋತೆಯ ಹೃದಯ ಕಣ್ಣ ಕಡೆ ಹನಿಗೆsupercinelyrics.com ನೀನು ನನ್ನೋನು ನಾನು ನಿನ್ನೋಳುನನ್ನೊಳಗೆ ನೀನಾದೆಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಿಗದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಾದೆತ್ಯಾಗಗಳ ಸರಮಾಲೆಯ ಸರದಾರನು ನೀನು ಸೋಕಿದರೆ […]

Categories
Anuradha bhat

Summane Preethisu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Ambuja

Summane Preethisu song details : Summane Preethisu lyrics in kannada ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ (music) ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲವು ನಿಲ್ಲಲಿ ಸುಮ್ಮನೆಹೀಗೆ ನೀ ಜೊತೆಗಿರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತಿರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೀತಿಸು ಸುಮ್ಮನೆ (music) ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮರೆತುಬಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ ದಾರಿಯು ಸಿಗದಿರಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆ ಆಎಲ್ಲಿಗೆ ಮರೆತುಬಿಡು […]

Categories
Aniruddha Sastry Ranjitha Tippu

Don’t mess with him lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kranti

Don’t mess with him song details : Don’t mess with him lyrics in kannada ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಾಸುಮ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಾಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಾಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಾ ಹಂಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಾಹಂಗು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲಾಮಾತಾಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲಾಹಗುರಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ ಭೂಪಟದಲಿ ಮಾಸದಂಥ ಛಾಪುಭೋರ್ಗರೆಯುವ ರಭಸದ ಗ್ರಾಫುಆನೆ ಬರುತಿದೆ ಹೊಡಿರಲೇ ಕ್ಲಾಪುಒಂದ್ಸಲಾ ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ಇರಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ಇವನು ದಂತಕಥೆಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ಇರಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ […]

Categories
Sanjith hegde

Hoge lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Made in Bengaluru

Hoge song details : Hoge lyrics in kannada ಹೊಗೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಯೇ……. ಪ್ರಿಯೇ……. ಪ್ರಿಯೇ…… ಪ್ರಿಯತಮೆ….. ಪ್ರಿಯೇ…. ಪ್ರಿಯೇ…. ಪ್ರಿಯತಮೆ…. ಪ್ರಿಯೇ… ಹೋಗೆ.. ಮನಸ ಸೀಳಿ ಮೆಣಸ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನಕನಸ ಒಡೆದು ಕನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂದಳೆನ್ನಮಾತ ಮುರೀದು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತುಳಿದು ನನ್ನ ಹೋ ಹೋ ಎದೆಯ ಬಗೆದು ಹೆಸರ ಅಳಿಸಿ ಹೈದಳೆನ್ನ ಪ್ರಿಯೇ……. ಪ್ರಿಯೇ……. ಪ್ರಿಯೇ…… ಪ್ರಿಯತಮೆ….. ಪ್ರಿಯೇ…. ಪ್ರಿಯೇ…. ಪ್ರಿಯತಮೆ…. ಪ್ರಿಯೇ… ಹೋಗೆ.. ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾದೆಸುಡು ನೋವಿಗೆ ಮುಲಾಮು ಆದೆಸುಲಭವಲ್ಲ….. […]

Categories
Raghu Dixit

Dum edre hodi nanna lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Orchestra Mysuru

Dum edre hodi nanna song details : Dum edre hodi nanna lyrics in kannada ಏ ಸುಟ್ಹಾಕು  ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಹಾಕು ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬೆಳಕಾಗಿ ಉರಿವೆಮುಚ್ಚಾಕು ಮಣ್ಣಲೆ ನನ್ನ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆವೆಹಾರಡೋ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯ ಹಂಗುಹಸಿದಂತ ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೊದೊಂದೇ ಗುಂಗುಯಾರನ್ನು ಯಾರುನು ತುಳಿಯಕಾಗಲ್ಲಯಾವತ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ನೆ ಮೆರೆಯೋಕಾಗಲ್ಲಆಳೆನೇ ನಾಳೆ ಅರಸಾಗಿ ಬಾಳುವಆಳೋನು ನಾಳೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹೊಡಿ ನನ್ನ ಏ ದಿಲ್‌ ಇದ್ರೆ ತಡಿ ನನ್ನದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹೊಡಿ ನನ್ನಏ ದಿಲ್‌ […]

Categories
Sonu nigam

Ninnanu nodida lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Baanadariyalli

Ninnanu nodida song details : Ninnanu nodida lyrics in kannada ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜೀವಕೆಬಾಕಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆ ನಿನ್ನಯ ಒಲವಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮವೇಮೀಸಲು… ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜೀವಕೆಬಾಕಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆ (music) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾದ ಊರಿದೆನೋಡು ಕಡಲು ನಾಚಿಕೊಂಡಿದೆಚಂದ್ರ ಬಂದರೂನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದೆsupercinelyrics.com ನಿನ್ನ ಅಂಗಾಲಿನ ಕೆಂಪು ಸಾಲ ಕೊಡುಚೂರು […]

Categories
Anuradha bhat Sanjith hegde

Dorakidhe avakasha lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – O movie

Dorakidhe avakasha song details : Dorakidhe avakasha lyrics in kannada ದೊರಕಿದೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅತಿಯಾಗುತಈ ಕಂಪನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಬಂಧನ ಬಿಗಿಯಾಗುತದೊರಕಿದೆ ಅವಕಾಶನನ್ನನು ಅಪಹರಿಸು ಒಲಿಯುವೇ ನವಿರಾಗಿ ಭಯವನು ಬದಿಗಿರಿಸುಮೈತುಂಬ ಮುತ್ತಿನ ಕವಿತೆ ಬರೆದೆ ಬಿಡಲೇಅಥವಾ ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು ನಿನ್ನೇ ನೋಡಲೇದೊರಕಿದೆ ಅವಕಾಶನನ್ನನು ಅಪಹರಿಸು ಕರಗುತ್ತ ಕೋಮಲ ಜೀವನಿನ್ನ ಜ್ವಾಲೆಗೆಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿ ಈಗ ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆಇದ್ದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದೈವಿಕನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ರೋಚಕ….ಕಿವಿಯಲಿ ಪಿಸು ಮಾತುಉಸುರಲು […]