Categories
Aniruddha Sastry Ranjitha Tippu

Don’t mess with him lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kranti

Don’t mess with him song details : Don’t mess with him lyrics in kannada ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಾಸುಮ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಾಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಾಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಾ ಹಂಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಾಹಂಗು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲಾಮಾತಾಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲಾಹಗುರಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ ಭೂಪಟದಲಿ ಮಾಸದಂಥ ಛಾಪುಭೋರ್ಗರೆಯುವ ರಭಸದ ಗ್ರಾಫುಆನೆ ಬರುತಿದೆ ಹೊಡಿರಲೇ ಕ್ಲಾಪುಒಂದ್ಸಲಾ ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ಇರಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ಇವನು ದಂತಕಥೆಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಿಮ್ಇರಲಿ ಜಾಗ್ರತೆಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ಸ್ ವಿಥ್ […]

Categories
Louis king Ranjitha

Rudrathandava lyrics – Chambal – super cine lyrics

Rudrathandava – Louis king , Ranjitha Lyrics Singer Louis king , Ranjitha About the song ▪ Movie: Chambal▪ Singers: Louis King & Ranjitha▪ Music: Prabhu SR▪ Lyrics: Keerthi & Louis King Lyrics ಇದೆ ನೋಡು ಮಹಾ ರುದ್ರ ತಾಂಡವಗುರಿಯ ನಡೆಯಲ್ ಇವನು ಓರ್ವ ಪಾಂಡವಕೆಣಕ ಬಾರದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿವ ಜ್ವಾಲೆಯನುಇದೆ ನೋಡು ಮಹಾ ರುದ್ರ ತಾಂಡವಗುರಿಯ ನಡೆಯಲ್ ಇವನು ಓರ್ವ ಪಾಂಡವಕೆಣಕ ಬಾರದು ಹೊತ್ತಿ […]

Contact Us