Categories
Mohit Chauhan Shamitha malnad

Madhura pisumaatige lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Birugaali

Madhura pisumaatige song details : Madhura pisumaatige lyrics in kannada ಮಧುರಾ ಪಿಸು ಮಾತಿಗೆಅದರಾ ತುಸು ಪ್ರೀತಿಗೆಇರುವಲ್ಲಿಯೆ ಇರಲಾರದೆಬರುವಲ್ಲಿಯು ಬರಲಾರದೆಸೋತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆಓಹೋ ಓಹೋ.. ಚೂರಾದೆ ಒಂದೆ ಭೇಟಿಗೆ ಮಧುರಾ ಪಿಸು ಮಾತಿಗೆಅದರಾ ತುಸು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಂಪಿಸುತಾ ಕರೆದಾಡುವೆನುಅಭಿಲಾಷೆಯ ಕರೆಗೆದಾರಿಯಲಿ ಬರೀ ನೋಡುವೆನುನೀ ಕಾಣುವಾ ವರೆಗೆನಿನ್ನದೆ ಪರಿಮಳನಿನ್ನಯ ನೆನಪಿಗೆಎನಿದು ಕಾತರಬಾರಿ ಬಾರಿ ನಿನ್ನಾ ಭೇಟಿಗೆಸೋತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆsupercinelyrics.com ಮಧುರಾ ಪಿಸು ಮಾತಿಗೆಅದರಾ ತುಸು ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರುತಿದೆಮನಮೋಹಕ ಮಿಡಿತಾಆಳದಲಿ ಆತಿಯಾಗುತಿದೆಅಪರೂಪದ […]

Contact Us