Categories
Bhavyashri Bandimata Santhosh Venky

Kabzaa title track lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kabzaa

Kabzaa title track song details : Kabzaa title track lyrics in kannada ಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ದುನಿಯಾನೆ ಮಾಡುವ ಕಬ್ಜಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ಇಡೀ ದಂದಾ ಲೋಕವೇ ಕಬ್ಜಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಬ್ಜಕಬ್ಜ ಹೆ ಕಬ್ಜ ಜಗದಗಲವು ಮಾಡುವ ಕಬ್ಜ ಹೆ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ದುಮುಕೊ ಜ್ವಾಲೆಅಬ್ಬರಿಸಿ ಸಿಡಿದರೆ ಸೀಳೆಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬಂದ ನಾಳೆಕಣ್ಣೆದುರು ನಿಂತವ ಧೂಳೆ ಶೈತಾನ್ ಇನ್ ಕಾ ಘರ್ ಮೆ ಕಿರದಾರ್ಶೈತಾನೋಕಿ ಗುಟ್ ಕಾ ಹೈ ಯೆ ಸರ್ದಾರ್ […]

Contact Us