Categories
Mahabharata

Mahabharata title song lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Super cine lyrics

Mahabharata – Mahabharata title song Lyrics Singer Mahabharata title song Mahabharata Kannada Title Song details ▪ Star cast : Saurabh Raj Jain as Shri Krishna, Shaheer Sheikh as Arjuna, Pooja Sharma as Draupadi, Aham Sharma as Karna, Arav Chowdhary as Bhishma, and Arpit Ranka as Duryodhana ▪ Directors : Original Hindi Serial: Siddharth Anand Kumar, […]

Contact Us