Categories
Janapadha

Punyakoti govina haadu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Super cine lyrics

Punyakoti govina haadu – Janapadha Lyrics Singer Janapadha Punyakoti govina haadu lyrics.. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ Lyrics ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗೋವಿನ ಹಾಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಮೆರೆಯುತಿಹ ಕರ್ಣಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯನೆಂತು ಪೇಳ್ವೆನು ಉದಯ ಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ಗೊಲ್ಲನು ನದಿಯ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುದದಿ ತಿಲಕವ ಹಣೆಯೊಳಿಟ್ಟುಚತುರ ಶಿಖೆಯನು ಹಾಕಿದ ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲನೂದುತ ಗೊಲ್ಲ ಗೌಡನು ಬಳಸಿ ನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ ಗಂಗೆ ಬಾರೆ […]

Contact Us