Categories
Vinay K N

Doora doora dhari karedhidhe lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Bhavachitra

Doora doora dhari karedhidhe song details Song : Doora doora dhari karedhidhe Singer : Vinay K N Lyrics : Vishwajit rao Movie : Bhavachitra Music : Gautham Srivatsaa Doora doora dhari karedhidhe lyrics in kannada ದೂರ ದೂರ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದೂರ ದೂರ ದಾರಿ ಕರೆದಿದೆಮನಸ್ಸು ಗಡಿಮೀರಿ ಹೊರಟಿದೆಶುರುವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಗೆಸಿಗಬಾರದೀಗ ಕೊನೆಯುಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಯ ಗಂಧವು ದೂರ ದೂರ ದಾರಿ […]

Contact Us