Categories
Venkatesh D C

Aleyo alege lyrics ( ಕನ್ನಡ ‌) – Sarkari hi. Pra. Shaale kasaragodu

Aleyo alege song details Song : Aleyo alege Singer : Venkatesh D C Music : Vasuki Vaibhav Lyrics : Vasuki Vaibhav Movie : Sarkari hi. Pra. Shaale kasaragodu Aleyo alege lyrics in Kannada ಅಲೆಯೆ ಅಲೆಯೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಲೆಯೋ ಅಲೆಗೆ ಈಗಹೊಸತು ಕವಲು ದಾರಿಹೇಗೆ ಪಾರಾಗಬೇಕುಇದುವೆ ಮೊದಲ ಸಾರಿ… ಏಕೆ…. ಹೀಗೇಕೆ ಅಳುಕಿದೆ ಜೀವ ಅಳುವಿದು.. ನಟಿಸಿ ನಗುತಿದೆಅರಿಯದ.. ಮೌನ… ಸುಡುತಿದೆ ಶುರುವೆ […]