Categories
Sathya RadhaKrishna

Preetiya hosa padha lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Sathya RadhaKrishna – super cine lyrics

Preetiya hosa padha – Sathya RadhaKrishna Lyrics Singer Sathya RadhaKrishna About the song ▪ Song : Preetiya hosa padha▪ Singer : Sathya Radhakrishna▪ Lyrics : Sathya Radhakrishna PREETIYA HOSA PADHA LYRICS ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಕಾಗದ ಕಾಗದನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲು ಆಗದ..ಎಷ್ಟು ಗೀಚಿದರು ಕಾಣದಾ..!ನನ್ನ ಗುರುತೇ ನನಗೆ ಸಿಗದ..ಅಷ್ಟು ಕೂಗಿದರು ಕೇಳದ…ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೇ ಆಚೆ ಬಾರದ..ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲು ಬರೆದಾನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ನನ್ನ ಉಸಿರೂ.. ಹೊಸ ಪದಾ […]

Contact Us