Categories
K S Chitra Kumar Sanu

Nee chandane lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Chanda

Nee chandane song details : Nee chandane lyrics in kannada ನೀ ಚಂದಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನೀ ಚಂದಾನೆ ನಿನ್ನಾಸೆ ಚಂದಾನೆನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಚಂದಾನೆಚಂದ್ರಮವು ನಿನ್ನಂದ ಚಂದಾನೆಭೋರ್ಗರೆವ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದಾನೆನೀನಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾಳೆ ಚಂದಾನೆ ನೀ ಚಂದಾನೆ ನಿನ್ನಾಸೆ ಚಂದಾನೆನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಚಂದಾನೆಕರಿಯ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಒಳಗೆ ಜೋಗವು ಚಂದಾನೆಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ನನ್ನ ಸೆಳೆವ ರೀತಿಯು ಚಂದಾನೆಓ ಓ ಓ ನಾಚಿ ನಾಚಿ ನನ್ನ ಕರೆದ ಕೂಗೆಂತ ಚಂದಾನೆಕಾಡಿ ಬೇಡಿ […]

Contact Us