Categories
Arfaz ullal

Toredu Hodeya lyrics – Arfaz ullal – super cine lyrics

Toredu Hodeya – Arfaz Ullal Lyrics

Singer Arfaz Ullal
About the song

▪ Album : Toredu Hodeya | Kannada Album
▪ Singer : Arfaz Ullala
▪ Lyrics : Venkatesh Marakamdinni
▪ Producers : VPM & Friends
▪ Video Edits : Austen Jaleel

Lyrics

ಹೈ ಹ ಹ ಹಾ…..
ಆ ಆ ಆ ಹ…

ತೊರೆದು ಹೋದೆಯಾ
ನನ್ನನು ಈ ದಿನಾ..
ಹರಿದು ಹೊರಟೆಯ
ಸಾವಿರ ಕನಸನಾ…

ಮನಸಿದು
ಮರುಗಿದೆ…
ನೆನಪದು
ಕೊರಗಿದೆ….
ಕನಸುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ,
ನನ್ನ ಕಾಡಿದೇ…….

ತೊರೆದು ಹೋದೆಯಾ
ನನ್ನನು ಈ ದಿನಾ..
ಹರಿದು ಹೊರಟೆಯ
ಸಾವಿರ ಕನಸನಾ…

ಅಂದು ಎಳೆಬಿಸಿಲ
ಮುಂಜಾವು ನಾವು,,
ಸೇರಿದ ಜಾಗ
ಮರುಕಳಿಸಿದೆ,,,,
ನಾಲ್ಕು ನವಿರಾದ
ಮಾತನ್ನು ನೀನು,,
ಆಡಿದ ದೃಷ್ಯ
ಮನ ತಳಿಸಿದೆ….

ಈ ದೂರ ಈ ಭಾರ
ನೀ ಕಳೆವೆಯಾ….
ಬಂದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ
ಸೇರೆಯಾ….

ಮನಸಿದು
ಮರುಗಿದೆ…
ನೆನಪದು
ಕೊರಗಿದೆ….
ಕನಸುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ,
ನನ್ನ ಕಾಡಿದೇ…….

ತೊರೆದು ಹೋದೆಯಾ
ನನ್ನನು ಈ ದಿನಾ..
ಹರಿದು ಹೊರಟೆಯ
ಸಾವಿರ ಕನಸನಾ…

ಸೂರು ಸುಖವೆಲ್ಲ
ನಾ ತೊರೆದು ಹೋಗಿ,,
ಜೀವವು ಜಾರಿ
ಹೋದಂತಿದೆ,,,,
ದಾಟಿ ಹೊರಟಾಗ
ನೀ ನನ್ನ ಹೃದಯ,,
ಪ್ರಾಣ ಪರಿತಪಿಸಿ
ನಿಲುವಂತಿದೆ….

ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೇಟಿಗಳ
ನೆನೆದು ದಿನ..
ಈ ಜನ್ಮ ತಳ್ಳುವೆ
ನಾ….

ಮನಸಿದು
ಮರುಗಿದೆ…
ನೆನಪದು
ಕೊರಗಿದೆ….
ಕನಸುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ,
ನನ್ನ ಕಾಡಿದೇ…….

ತೊರೆದು ಹೋದೆಯಾ
ನನ್ನನು ಈ ದಿನಾ..
ಹರಿದು ಹೊರಟೆಯ
ಸಾವಿರ ಕನಸನಾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us