Categories
M.S. Umesh

Saraayi  lyrics – Bad Manners

Saraayi song details :

Song Saraayi 
SingersM.S. Umesh
LyricsM.S. Umesh
MovieBad Manners
MusicCharan raj
LabelAnand audio

Saraayi lyrics in kannada :

ಸಾರಾಯಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಕುಡ್ದು ಮಜಾ ಮಾಡಿ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ

ಸಾರಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ರಹ್ತ ಹೈನ್
ಇಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಇದ್ರೆ
ಚಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ
ಸಾರಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ಅಚ್ಚ ರಹ್ತ ಹೈನ್
ಇಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಇದ್ರೆ
ಚಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ

ಜೀಪ್ಕೊ ಬೋಟಿ ಮಸಾಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ
ಪೀನೆ ವಾಲಕದಿಲ್
ಖುಷ್ ಹೋತ ಹೈನ್
ಜೀಪ್ಕೊ ಬೋಟಿ ಮಸಾಲೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ
ಪೀನೆ ವಾಲಕದಿಲ್
ಖುಷ್ ಹೋತ ಹೈನ್
ಮಟನ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ಬೋಟಿನು ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಮಟನ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ಬೋಟಿನು ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಮಟನ್ ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ ಬೋಟಿನು ಸಿಗ್ದಿದ್ರೆ
ಮಿರ್ಚಿ ಬೋಂಡ ತಿಂದು
ಮಜಾ ಮಾಡಿ

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ
ದೋಸ್ತು ಶರಾಬ್ ಪೀನ ಬುರಿ ಆದತ್ ಹೈನ್
ಝರ ಸೋಕೋನ್ ಹರ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾ
ಜೀವನ್ ಮಹಾನ್ ಹೋತ ಹೈನ್

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್
ಹೋತ ಹೇ
ಉಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬೀ
ಆತ ಹೇ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್
ಹೋತ ಹೇ
ಉಸ್ಕೆ ಸಾತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬೀ
ಆತ ಹೇ

ಗರ್ ಮೇನ್ ಬಿಬಿ ಬಚ್ಚೇನೆ ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇ
ಆಜು ಬಾಜು ಮೇನ್ ಲೋ ತೋ
ಕರ್ತೆ ಹೇ
ಗರ್ ಮೇನ್ ಬಿಬಿ ಬಚ್ಚೇನೆ ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇ
ಆಜು ಬಾಜು ಮೇನ್ ಲೋ ತೋ
ಕರ್ತೆ ಹೇ

ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ
ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ
ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕುಡ್ತ ಬಿಡ್ದಿದ್ರೆ
ತಮಾಟೆ ಬಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಗೆ ಹಾಕೊತೀರಿ

ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ
ಸಾರಾಯಿ ಕುಡ್ದ್ರೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತದೆ

Saraayi song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us