Categories
Ankit Tiwari Priya himesh

Nillu nillu lyrics – Dil rangeela – super cine lyrics

Nillu nillu – Ankit Tiwari , Priya himesh Lyrics

Singer Ankit Tiwari , Priya himesh

🔹 About the song 🔹

▪ Song: #NILLUNILLU
▪ Singer: ANKIT TIWARI, PRIYA HIMESH
▪ Music: ARJUN JANYA
▪ Lyrics: JAYANTH KAIKINI
▪ Director: PREETHAM GUBBI
▪ Producer: K. MANJU CINEMAAS
▪ Banner: K. MANJU CINEMAAS
▪ Record Label: ANAND AUDIO

🔹 Lyrics 🔹

ನಿಲ್ಲು … ನಿಲ್ಲು …
ಓನ್ಡೆ ನಿಮಿಶಾ
ಕೋಟ್ ಹ್ರೂಡಯಾ ನಿನೇಜ್
ಇಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಾ ಬೆರೆ ಕೆಲಾಸ್ಸಾ
ನಿನ್ನಾ ಬಿಟು ನಾನೇಜ್
ನಿನಂತ ಸಾಂಗತಿ ಬೇಕು ಜೋಟೆಜ್
ಇರುವಾದ ತೋಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ್ ಗಡಿಯಾರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ
ಇರುವಾದ ತೋಳಲ್ಲಿ
ಚಂದ್ರನ್ ಗಡಿಯಾರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ

ನಿನ್ನೊಲೇಜೆ ನೆ ಬೆಲಾಕೌ ಮೇನೆ ಮಾದೈಡ್
ಮೊಂಗುರುಲ್ಲಿ ನೆಲಕಕಿ ಸೀರೆಗೈಡ್
ಬಡಾ ಜೀವಾ ಮಿಡಿವಗಾ
ತಡ ಆಂತರಿಕ
ನಾಡಾಯುಟು ಕೊರಾಲಿಗಾ
ಕಿರು ಸಂತೋಷ್
ನೀ ಹಾಗೊಗಿಲ್ಲಾ
ಈ ಕನ್ನಾ ಮಾರೆಸಿ
ನೆನೆಪಿನಾ ನಡಲ್ಲಿ
ನಿಂಡೆ ನೆ ಸಾರ್ಕರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ
ನೆನೆಪಿನಾ ನಡಲ್ಲಿ
ನಿಂಡೆ ನೆ ಸಾರ್ಕರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ

ನಾನ್ ಯೀಡಿಯಾಲಿ ದಿನ ರಾಟ್ರಿ ರಝಮಾಜರಿ
ನಿನುವಾಂತ ಕನೆಸೆಲ್ಲಾ ನಂಜೆ ಸಾರಿ
ಈಸಿಂಟಾ ಮಾನಾ ಮಠದುತ
ಭಯವೆಲ್ಲ ಒಲವಾಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾಯ್ಯೋಟು
ನಾನೆಲ್ಲಾ ಹರಟಾ ನೀ ಸಿಕೊವರೆಜ್

ನಾನೇಗೆಗ ಸಕೈತು
ಕಣ್ಣೇಲ್ ವವಾಹಿರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ
ನಾನೇಗೆಗ ಸಕೈತು
ಕಣ್ಣೇಲ್ ವವಾಹಿರಾ
ನೀ ಹೂ ಅನಾಡೆರ್
ಥಂಬೆನ್ ಅಪ್ಕಾರರಾ

🔹▪🔹▪🔹▪🔹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us