Categories
Akash Jacob Usha Uthup

Bad manners title track lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Bad Manners

Bad manners title track details :

  • Song : Bad manners title track
  • Singer : Usha Uthup, Akash Jacob
  • Lyrics : Dhananjay Ranjan
  • Movie : Bad Manners
  • Music : Charanraj
  • Label : Anand audio

Bad manners title song lyrics :

ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇಮು ಓಹೋಹೋ
ಹಿಡಿಯೋ ಲಗಾಮು ಓಹೋಹೋ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರೊಕ್ಕ 420 ಲೋಕ
ನೊಟಂಕಿ ಬೇಡ…. ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಘೋಡ….
ಟೋಟಲ್ ದಮಾಕ… ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ
ಕ್ರೌರ್ಯದ ಸುಳಿಯಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕಥೆಯ
ಕೈಲಿರೋ ಗನ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ

ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಾರ್
ಹಿ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್
ಶೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್

ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್
ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್

ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್
ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್

ಚೂರು ಮ್ಯಾಡು ಪೂರಾ ವೈಲ್ಡು
ಇವನ ನಕರ ತಡೆಯೋರ್ಯಾರು
ನಡೆಯೋದ್ ಒಬ್ಬಂಟಿ
ಸಿಕ್ಕರೆ ನಡುಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಪಂಟರ್ ಹಂಟರ್ ಒಂಟಿ ನಿಂತ್ರೆ ಫೈಟರ್
ಕಣ್ಣ ಇಟ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಒಂಸಿ ವೈಲೆಂಟು
ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ ಓ ಬಾಬಾ
ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಾ ಓ ಎಲ್ಲಾ
ನೋಡು ನೋಡು ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಕರೆಂಟು

ಚೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ಚೂರು ಮ್ಯಾಡ್
ಅಟ್ಟಿಟ್ಯುಡ್ ಅನ್ಕೊಳಿ
ಚೂರು ವೈಲ್ಡ್ ಚೂರು ಮೈಲ್ಡ್
ಹೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಮೂಲಿ

ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಾರ್
ಹಿ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೇಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್
ಶೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್

ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್
ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್

ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್
ಹಿ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್
ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್

Bad manners title track video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us