Categories
Kajal Agarwal Punith Rajkumar

Yenaithu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Chakravyuha

Yenaithu song details :

  • Song : Yenaithu
  • Singer : Puneeth Rajkumar, Kajal Agarwal
  • Lyrics : Kaviraj
  • Movie : Chakravyuha
  • Music : S S Thaman
  • Label : Anand audio

Yenaithu lyrics in kannada

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ..

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ

ಅರೇ ಅರೇ ಏನೈತು ಅರೇ ಅರೇ ಅರೇ ಏನೈತು
ಹೃದಯ ಎಲ್ಲೋ ಹಾರೋಯ್ತು
ಎಲೆ ಎಲೆ ಎಲೆ ಹೂವಯ್ತು…
ಅರೇ ಅರೇ ಏನೈತು ಅರೇ ಅರೇ ಅರೇ…..

ಹೀಗೇನಾ ಹೀಗೇನಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನಾ..
ಜೋಪಾನ ಜೋಪಾನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ,
ಓಹೋ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಲಿ ನಿಂದೆ ಹಾವಳಿ,
ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ…..

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ..

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ
supercinelyrics.com

ಮಿರ ಮಿರ ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ಮುದ್ದಾಗಿ ಹೀಗೆ,
ಗಿರ ಗಿರ ಈ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಯಾಕೋ ನಂಗೆ,
ತರ ತರ ನೀ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಡೊದು ಯಾಕೆ,
ನೀ ಪೂರ ಪೂರ ಬೇಕು ನಂಗ್ ನಂಗೆ…..

ರೋಮೀಯೋ ರೋಮೀಯೋ
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯೋ,
ರೋಮೀಯೋ ರೋಮೀಯೋ
ನಾನೇ ನಿನ್ನ ರಾಣಿಯೊ…..
ಓಹೋ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಲಿ ನಿಂದೆ ಹಾವಳಿ,
ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ….

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ..

ಸದಾ ಸದಾ ನಾ ಮಾಡೋದು ನಿಂದೇನೆ ಧ್ಯಾನ,
ಸರ ಸರ ಈ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ,
ಘಮ ಘಮ ಈ ಮನಸೆಲ್ಲ ನೀ ಬಂದಮೇಲೆ,
ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೇ ನಿನ್ನ ಈ ಲೀಲೆ….

ಹೀಗೇನಾ ಹೀಗೇನಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನಾ,
ಜೋಪಾನ ಜೋಪಾನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಪಾನ,
ಓಹೋ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗಲಿ ನಿಂದೆ ಹಾವಳಿ,
ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ….

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ..

ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…
ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ ಕಮ್ ಪಾರ್ಟೀ
ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ ಪಾರ್ಟೀ…….

Yenaithu song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us