Categories
B Ajaneesh Lokanath

Byarena Aithi lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gurudev Hoysala

Byarena Aithi song details : Byarena Aithi song lyrics in kannada : ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವುಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವು ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗದಾವುಯಾಕಾರ ಅಳ್ತಿ? ಯಾಕಾರ ನಗ್ತಿ?ಸಂಗ್ಟ ಸಂತೋಸ ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ ಅಂದ ಚಂದಾದ ಬದುಕಕೊಡ್ತಾನ ದ್ಯಾವ್ರು ಮನಸ ಇಟ್ಕೊಂಡತಲೆಗೊಂದ ಹೆಸರು ನರಮನಸಾನ ಕತಿ ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಯಾಕಾರ ಕೇಳ್ತಿಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವುಬ್ಯಾರೆನ […]

Contact Us