Categories
B Ajaneesh Lokanath

Byarena Aithi lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gurudev Hoysala

Byarena Aithi song details :

  • Song : Byarena Aithi
  • Singer : B Ajaneesh Loknath
  • Lyrics : Yogaraj Bhat
  • Movie : Gurudev Hoysala
  • Music : B Ajaneesh Loknath
  • Label : Anand audio

Byarena Aithi song lyrics in kannada :

ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವು
ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ
ಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವು ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ
ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ
ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗದಾವು
ಯಾಕಾರ ಅಳ್ತಿ? ಯಾಕಾರ ನಗ್ತಿ?
ಸಂಗ್ಟ ಸಂತೋಸ
ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ
ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ

ಅಂದ ಚಂದಾದ ಬದುಕ
ಕೊಡ್ತಾನ ದ್ಯಾವ್ರು ಮನಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ
ತಲೆಗೊಂದ ಹೆಸರು
ನರಮನಸಾನ ಕತಿ ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ
ಯಾಕಾರ ಕೇಳ್ತಿ
ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವು
ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ
ಒಟ್ಟು ಬಾಳೇವು
ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ ಬ್ಯಾರೆನ ಐತಿ

ಒಬ್ಬ ನಗ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ಅಳ್ತಾನ
ಆಟೆ ಜೀವನ ಶಿವ ಶಿವನ
ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿತ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತ್ಯಾನ
ಕರ್ಮ ಕಾಂಚಾಣ ಇವನಪ್ನ
ಒಬ್ಬ ನಗ್ತಾನ ಒಬ್ಬ ಅಳ್ತಾನ
ಆಟೆ ಜೀವನ ಶಿವ ಶಿವನ
ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿತ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತ್ಯಾನ
ಕರ್ಮ ಕಾಂಚಾಣ ಇವನಪ್ನ
supercinelyrics.com

ಹೂವ ಮುಡ್ಕೊಂಡೀವಿ
ಮುಳ್ಳೀನ ಜೊತೆಗ
ಯಾಕಾರ ಕೇಳ್ತಿ ಯಾಕಾರ ಕೇಳ್ತಿ
ಸಂಗ್ಟ ಸಂತೋಸ
ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ
ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಐತಿ

ನೀವು ಕಂಡಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಳೇವು
ಬ್ಯಾರೆನಾ ಐತಿ ಬ್ಯಾರೆನಾ ಐತಿ
ಹುಟ್ಟು ಬಾಳೇವು
ಬ್ಯಾರೆನಾ ಐತಿ ಬ್ಯಾರೆನಾ ಐತಿ

Byarena Aithi song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us