Categories
Chaithra H G Jessi gift Tippu

Gunturu Gunturu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Arjun

Gunturu Gunturu song details : Gunturu Gunturu lyrics in kannada ಗುಂಟೂರು ಗುಂಟೂರು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಟೂರು ಗುಂಟೂರು ನಾ ಉರು ಗುಂಟೂರು ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ವಾಸ್ತವ ಅಂತಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರುನಾನು ಇನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗು ನಾನು ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಖಾರನೋನಾ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಲಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗುಟುಕ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಚುಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಸುಟ್ಟಾಕುಬಾ ಸುಕ್ಕ ಬಿಸಾಕು ಎಗ್ಗ ಮಗ್ಗನಾ ಕಿಕ್ಕು ಬಾಕಂಪ್ಯೂಟರ್ […]

Contact Us