Categories
Sunitha gopuraj

Baanu kempadanthe lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Abhay

Baanu kempadanthe song details : Baanu kempadanthe lyrics in kannada ಬಾನು ಕೆಂಪಾದಂತೆ ಗಾಳಿ ಇಂಪಾದಂತೆತಾಜಾ ಅನುರಾಗ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವೇ ನೀನು ನೆನಪಾದಂತೆ ಜೀವ ನವಿರಾದಂತೆತಾಜಾ ಅನುರಾಗ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವೇಅತಿಯಾಗಿ ಸುಳಿವಂತ ಹಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಆತಂಕವಾದಿಯೇ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ ಬಾನು ಕೆಂಪಾದಂತೆ ಗಾಳಿ ಇಂಪಾದಂತೆತಾಜಾ ಅನುರಾಗ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವೇ ಕಳೆದು ಹೋದೆ ನೋಡು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನುಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ನೀನುಒಂದು ಚೂರೆ ಕಾಯಿಸು ಬಂದು ಚೆಂದಗಾಣಿಸುಮಿತಿಮೀರಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡುಮನಸೊಂದೆ ಆದಮೇಲೆ ಮರೆಯಾಗಿ ದೂರ….ಇರಲಾರೆ ಇರಲಾರೆsupercinelyrics.com […]

Categories
Sonu nigam

Yaako yeno lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Abhay

Yaako yeno song details : Yaako yeno lyrics in kannada ಯಾಕೋ ಏನೋ ಯಾಕೋ ಏನೋಜೊತೆಯಲೇ ಬೆರೆತೆವು ಜಗವನೆ ಮರೆತೆವುನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನುನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಯಾಕೋ ಏನೋಜೊತೆಯಲೇ ಬೆರೆತೆವು ಜಗವನೆ ಮರೆತೆವುನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನುನನಗೆ ನೀನು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ನೀನೆ ಮೊದಲ ಹುಡುಗಿಯು ನೀನೆಕೊನೆಯ ಸನಿಹವು ನೀನೆಹಗಲುಗನಸಲು ನೀನೆ ಇರುಳು ನೆನಪಲುಅದೇನಾಯ್ತೋ ಕಾಣೆ ನಾನುಎದೆ ತುಂಬ ನಿನದೆ ಸುದ್ದಿಕೇಳೆ ಜಾಣೆ […]

Categories
Hariharan K S Chitra

Kuhu kuhu kogile lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Chandra chakori

Kuhu kuhu kogile song details : Kuhu kuhu kogile lyrics in kannada ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೂ ಅದಕ್ಕೀಗಅದರಿಂದ ಹೊಸ ರಾಗಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾಸುಖವಾಗಿದೆ ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾsupercinelyrics.com ಗಂಗೆಯೇ ಕೇಳುಗಾಳಿಯೇ ಕೇಳುಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸಿಡುವೆಹೃದಯವ ತೆರೆದು, ಮನಸನು ಪಡೆದುಜನುಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾನೆರೆವೆಪ್ರೀತಿಯ […]

Categories
Shreya Ghoshal Sonu nigam

Kalli evalu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Prem adda

Kalli evalu song details : Kalli evalu lyrics in kannada ಕಳ್ಳಿ ಇವಳು ಅಯ್ಯೋ ಕಳ್ಳಿ ಇವಳು ನನ್ನ ಕೊಂದೇಬಿಟ್ಟಳು ಕಣ್ಣಲೇ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮಳ್ಳಿ ಇವಳು ಬಲು ಮಳ್ಳಿ ಇವಳು ಅವಳ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿ ಕಳ್ಳಿ ಇವಳು ಅಯ್ಯೋ ಕಳ್ಳಿ ಇವಳು ನನ್ನ ಕೊಂದೇಬಿಟ್ಟಳು ಕಣ್ಣಲೇ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮಳ್ಳಿ ಇವಳು ಬಲು ಮಳ್ಳಿ ಇವಳು ಅವಳ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹಿಡಿಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೂಗನೇನು ಇವನು […]

Categories
Shankar Mahadevan

Nanna mannidu lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Viraparampare

Nanna mannidu song details : Nanna mannidu lyrics in kannada ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದುನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣುನನ್ನುಸಿರಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸೋ ಮಣ್ಣುದಮಣಿ ದಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸೋ ಮಣ್ಣುವಿಶ್ವಮಾನವದಿ ಸಾರಿದ ಮಣ್ಣುಕನ್ನಡದಿ.. ಈ ಪುಣ್ಯವತಿ..ನನ್ನಡೆದ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ… ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದುನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣುನನ್ನುಸಿರಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸೋ ಮಣ್ಣುದಮಣಿ ದಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸೋ ಮಣ್ಣುವಿಶ್ವಮಾನವದಿ ಸಾರಿದ ಮಣ್ಣುಕನ್ನಡದಿ.. ಈ ಪುಣ್ಯವತಿ..ನನ್ನಡೆದ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ… ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಸಾಲುಗಳುನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯುಜ್ಞಾನ ಪೀಠದ ಗೌರವವೂತಾಯೆ ನಿನಗೆ ಸಿಂಧೂರವು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ […]

Categories
Karthik

Sakhiye sakhiye lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Arjuna

Sakhiye sakhiye song details : Sakhiye sakhiye lyrics in kannada ಸಖಿಯೇ ಸಖಿಯೇನನಗೆ ದೊರೆತ ಒಲವ ನಿಧಿಯೇನೀ ಯಾರೇ… ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿಯೇನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಇಳಿದ ಖುಷಿಯೇನೀ ಯಾರೇ… ನೀ ನನಗೆ, ನಾ ನಿನಗೆಈ ಜಗವು ನಮಗೇಕೆನಿನ್ನ ನಗೆ, ಸಾಕೆನಗೆಬೇರೆ ಸುಖ ನಮಗೇಕೆಯಾರೇ ನೀ ಯಾರೇ ಸಖಿಯಾರೇ ನೀ ಯಾರೇ ಸಖಿಸಖಿಯೇ ಸಖಿಯೇನನಗೆ ದೊರೆತ ಒಲವ ನಿಧಿಯೇನೀ ಯಾರೇ… ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೀಗ ನೀ ಬರೀ ಸಂಗಾತಿತಾಯಿಯು ನೀ ನನಗೆಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ತಂಟೆಗಳಲ್ಲಿನೀ ಎಳೆಯ ಹೋಗುವೆಚೆಲುವೆಯೇ ನಂಗೆ […]

Categories
Punith Rajkumar

Kanna Sanneyindalene lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Akira

Kanna Sanneyindalene song details : Kanna Sanneyindalene lyrics in kannada ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯಿಂದಲೇನೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕು ನಲ್ಲೇನನ್ನ ನೋಡಿ ನಾಚಿ ನಿಂತನಿನ್ನ ಸಂಕೋಚಕೆ ಸೋತು ಹೋದೆನಲ್ಲೇಸುಕುಮಾರಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಆನಂದ ತಂದಾಯಿತುಸರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೃದಯವ ಸೇರಿದಳುಸನಿಹ ಸೆಳೆಯುವ ಸೆಳೆತ ಸುಂದರಹರಿದು ಹೋಗಲೇ ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇಖುಷಿಯ ಕಂಪನ ಇರಲು ಇಂಪನಾಕರೆವ ಕರೆಯಲೇ ನಾ ಕರಗಿ ಹೋದೆಲೇ ಸನಿಹ ಸೆಳೆಯುವ ಸೆಳೆತ ಸುಂದರಹರಿದು ಹೋಗಲೇ ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇಖುಷಿಯ ಕಂಪನ ಇರಲು ಇಂಪನಾಕರೆವ ಕರೆಯಲೇ ನಾ ಕರಗಿ […]

Categories
Nanditha Sonu nigam

Inthi ninna preetiya lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Aenoo onthara

Inthi ninna preetiya song details : Inthi ninna preetiya lyrics in kannada ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಎನುತ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಬರಿತಾಳೆ ಓಲೆಯತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಗುತಾ ಸನ್ನೇಲೆ ಕರೀತಾನೆ ಮಾರಾಯಮನಸಿನ ಮನೆಯವನು ಕಾಗದ ಬರೆಯುವನುಕುಶಲವೇ ನೀನು ಕ್ಷೇಮವೇ ನೀನುಅಂತ ಬರೆದನು… ಅತೀ ಅತಿ ಸಿಹಿ ಶುಭಾಶಯಪ್ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪದ ಶುಭಾಶಯ. ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಎನುತ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಬರಿತಾಳೆ ಓಲೆಯ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಹು ದೂರ […]

Categories
Vasuki Vaibhav

Kannu kannu kaadaaduta irali lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Dooradarshana

Kannu kannu kaadaaduta irali song details : Kannu kannu kaadaaduta irali lyrics in kannada ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಾದಾಡುತ ಇರಲಿಬಾಕಿ ಮಾತು ಉಸಿರೆ ಆಡಲಿಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಾದಾಡುತ ಇರಲಿಬಾಕಿ ಕನಸು ಎದುರೆ ಬೀಳಲಿಬಂದಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಬಚ್ಚಿಡು ಮರೆಯಲಿಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊರಡಲುಮರೆತೆ ಹೋಗಲಿಸನಿಹವೆ ಸಾಗುವಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಯೋಗವಉಳಿಸು ಹೀಗೆ.. ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಾದಾಡುತ ಇರಲಿಬಾಕಿ ಮಾತು ಉಸಿರೆ ಆಡಲಿಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಾದಾಡುತ ಇರಲಿಬಾಕಿ ಕನಸು ಎದುರೆ ಬೀಳಲಿsupercinelyrics.com ಮರೆಯಾಗಿ ಇರುವನೆನೆದಾಗ ಬರುವನಯವಾದ ನಸುಕು ನೀನೆನೆತುದಿಗಾಲು ಬರೆವನೂರಾರು ಕಥೆಯನವಿರಾದ […]

Categories
Rajesh Krishnan Shreya Ghoshal

Madarangiyalli lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Milana

Madarangiyalli song details : Madarangiyalli lyrics in kannada ಮದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸಿನ ರಂಗು ಮೂಡಿದೆ…ಮದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸಿನ ರಂಗು ಮೂಡಿದೆ…ಬಾಸಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಮುತ್ತು ತೂಗಿದೆ…. ಬನ್ನಿ ಕುಣಿಯೋಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಲಿಯೋಣ ಶುಭ ಕೋರಿಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ…ಬಾಳ ದಾರೀಲಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಹೊರಟಿದೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ತಳಿರು ತೋರಣ… ಮದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸಿನ ರಂಗು ಮೂಡಿದೆ..ಬಾಸಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಮುತ್ತು ತೂಗಿದೆ.. ಆಟದ ಬಯಲಿನ ಆಟವ ತೊರೆದುನೂತನ ಪುಟವನು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯಕಳಶದ ಕನ್ನಡಿ ಹೊಳೆಯುತಲಿರಲುಮಮತೆಯ ಧಾರೆಯ ಎರೆಯುವ ಸಮಯಕೈಯಲಿರಲು ಹೂಮಾಲೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ […]