Categories
Anuradha Paudwal

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva Lyrics in kannada

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva song details :

SongJaya Ganesha Jaya Ganesha Deva
SingersAnuradha Paudwal
LyricsTraditional
MusicArun Paudwal
LabelT-series

Jaya Ganesha Jaya Ganesha song lyrics in Kannada :

ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ ದೇವ
ಮಾತಾ ಜಾಕೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ
ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ ದೇವ
ಮಾತಾ ಜಾಕೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ

ಏಕ್ ದಾಂತ್ ದಯಾವಂತ್, ಚಾರ್ ಭುಜ ಧಾರಿ
ಮಾತೆ ಪೇ ಸಿಂಧೂರ ಸೋಹೆ, ಮೂಸೆ ಕಿ ಸವಾರಿ
ಪಾನ್ ಚಾಧೆ, ಫುಲ್ ಚಾಧೆ, ಔರ್ ಚಾಧೆ ಮೇವಾ
ಲಡ್ಡುವಾನ್ ಕಾ ಭೋಗ್ ಲಗೇ, ಸಂತ ಕರೇ ಸೇವಾ

ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ ದೇವ
ಮಾತಾ ಜಾಕೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ

ಆಂಧನ್ ಕೋ ಆಂಖ್ ದೇತ್, ಕೋಧಿನ್ ಕೋ ಕಾಯಾ
ಬಾಂಜನ್ ಕೋ ಪುತ್ರ ದೇತ್, ನಿರ್ಧನ ಕೋ ಮಾಯಾ
ಸೂರ್ಯ ಶಾಮ್ ಶರಣ್ ಆಯೇ, ಸಫಲ್ಕಿ ಜೇ ಸೇವಾ
ಮಾತಾ ಜಾಕೀ ಪಾರ್ವತಿ ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ

ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ, ಜೈ ಗಣೇಶ ದೇವ
ಮಾತಾ ಜಾಕಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಪಿತಾ ಮಹಾದೇವ

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us