Categories
Guru Kiran Vijay Prakash

Bangi sediro lyrics – Gharga – super cine lyrics

Bangi sediro – Vijaya Prakash , Guru Kiran Lyrics

Singer Vijaya Prakash , Guru Kiran

About the song

▪Song: Bangi Sediro
▪Singer: Vijay Prakash & Guru Kiran
▪Music – Guru Kiran
▪Lyrics – V. Nagendra Prasad
▪Mixed and Mastered: Eric Pillai at Future Sound of Bombay
▪Music Label – Ashwini Recording Company

Bangi sediro lyrics

ಬಂಗಿ ಸೆಡಿರೊ
ಸಂಗ ಸೆರಿರೋ

ಬಂಗಿ ಸೆಡಿರೊ

ಯೆಕಾಂಗಿಯಾಗಿರೋ
ಅನಾಧಿನಾಧ
ಕೇಲುಥೈತೆ
ಶಿವ..ಶಿವ .. ಶಿವ..ಶಿವ

ಮೃತ್ಯುಜಯ
ಸಾಂಬಾ ಶಿವಂ ..

ಶಿವೋ..ಶಿವೋ..ಶಿವೋಹಮ್ ..
ಮಹಾ ದೇವಂ
ಶಿವೋ..ಶಿವೋ..ಶಿವೋಹಮ್ ..
ಮಹಾ ದೇವಂ

ಘಂಗಾಧ್ರಾ
ಕೂಗುಥೇನ್
ಬರೋ ಬರೋ ಯೆನುಥಾ
ಮಾಥೆರಿಡಾ ಮಾಯಾ ಮೋಹಾ
ದೂರಾ ಮಾಡಾಲು

ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ
ಹರಾ ಹರಾ ಹರ
ಶಿವ ಶಿವ
ಮಹಾದೇವ್

ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ
ಹರಾ ಹರಾ ಹರ
ಶಿವ ಶಿವ
ಮಹಾದೇವ್

ಶಂಭೋ ಶಿವ
ಆದುಥಾನೆ
ಧೀಮ್ತಾ ಧೀಮ್ತಾ ಧೀಮ್ತಾ
ಯೆಂತಾ

ರಂಗೇರಿಧ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾ
ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಲು
ಅಘೋಚರ ಅಧಮಯಕೆ
ನಿರಂತರಾ ಪ್ರಣನಿಸು

ಅಮೋಘವಾಡ ಮೇಘ ನಾಧ
ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಧಮರು ಬಾಜೆ

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಧಮರು ಬಾಜೆ
ಬೊಲೆನಾಥ ಬೊಲೊ ಸಾಬಿ

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಧಮರು ಬಾಜೆ
ಬೊಲೆನಾಥ ಬೊಲೊ ಸಾಬಿ

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು

ಅಗ್ನಿಮುಖಿ ಅಗುತನೇ
ನೀನು ಹ್ಯಾಚೊ ಚಿಲುಮಯಲ್ಲಿ
ಗುಕ್ಕೇರಿಸೊ ಗಾಲಿ ಹೇಜ್
ಹಗುರಾವಗಲು

ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ
ಕಾನುಥಾನೆ
ಬೂಧಿಯಾಡಾ ಬಹಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಇನ್ನೆನೈಡ್ ನೀನು ಶಿವಾನು
ಒಂಡೆ ಆಗಲು

ಜಾತಾಧರ ಮಹೇಶ್ವರ
ತಮಂಧದ ವಿನಾಶಕ
ಹಿಮಾಚಲೇಶ ಕೆಲ್ಶಾ ನಾಶಾ
ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ

ಬಂಗಿ ಸೆಡಿರೊ
ಸಂಗ ಸೆರಿರೋ

ಬಂಗಿ ಸೆಡಿರೊ

ಯೆಕಾಂಗಿಯಾಗಿರೋ
ಅನಾಧಿನಾಧ
ಕೇಲುಥೈತೆ
ಶಿವ..ಶಿವ .. ಶಿವ..ಶಿವ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us