Categories
K S Chitra Mano

Bangadi meenu balukidaga lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Pandu ranga vittala

Bangadi meenu balukidaga song details :

  • Song : Bangadi meenu balukidaga
  • Singer : Mano, K S Chithra
  • Lyrics : V Ravichandran
  • Movie : Pandu Ranga vittala
  • Music : V Ravichandran
  • Label : SGV music

Bangadi meenu balukidaga lyrics in kannada

ಬಾಂಗಡಿಯೋ
ಬಾಂಗಡಿಯೋ
ಬಾಂಗಡಿ ಮೀನು ಬಳುಕಿದಾಗ
ಬಾಂಗಡಿ ಮೀನು ಬಳುಕಿದಾಗ
ಎದೆ ತಾಳ ಬಳುಕಿತಲ್ಲಾ

ಬಾಂಗಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಬಾಂಗಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಮನದಾಳ ತಿಳಿಯಿತ್ತಲ್ಲಾ

ಪ್ರೀತ್ಸೋರು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲಾ
ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತ್ಸೋಲ್ಲಾ

ಏಳು ಜನ್ಮ ಪ್ರೀತೀಗಿಲ್ಲ
ಮರುಜನುಮ ಬೇಕಿಲ್ಲಾ
supercinelyrics.com

ಈ ಜನ್ಮ ಈ ದಿನಾ ಈ ಕ್ಷಣ ಸಾಕೂ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ಬಾಂಗಡಿ ಮೀನು ಬಳುಕಿದಾಗ
ಎದೆ ತಾಳ ಬಳುಕಿತಲ್ಲಾ

ಪೋರ ಪೋರ ನೀನು ಕವಿಯಾಗಿದ್ಯಾವಾಗ
ಪೋರಿ ಪೋರಿ ನೀನು ಮನಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ
ಚೋರ ಚೋರ ಮನಸು ಕದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ
ಚೋರಿ ಚೋರಿ ಹೃದಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿ೦ತಾಗ
ವಾರೆವ್ಹಾ ಈ ಪ್ರೀತೀಗೆ
ನೂರಾರು ಕಣ್ಣುಗಳು
ಆ ನವಿಲಾ ಗರಿಯಲ್ಲಿ
ಎಳೆದಾಡೋ ಕನಸುಗಳು

ಓ ಪ್ರೇಮಿಯೇ
ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ
ಈ ಜನ್ಮ ಈ ದಿನಾ ಈ ಕ್ಷಣ ಸಾಕೂ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ
ಈ ಪ್ರೀತೀಗೆ

ಬಾಂಗಡಿ ಮೀನು ಬಳುಕಿದಾಗ
ಎದೆ ತಾಳ ಬಳುಕಿತಲ್ಲಾ
ಬಾಂಗಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಮನದಾಳ ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲಾ
supercinelyrics.com

ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಕನಸ್ಕಂಡಿದ್ಯಾವಾಗ
ರೈತ ರೈತ ನೀನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಾಗ
ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಹೂವು ಅರಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ
ಮಾಲಿ ಮಾಲಿ ಪನ್ನೀರು ಮೈಯೆನ್ನ ಸೋಕಿದಾಗ
ಮಲೆನಾಡಿನಾ ಮಲ್ಲ ನೀಡುವೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಈ ಮಲ್ಲನಾ ನಾಡಿ ನೀ ಅದರ ಗುಡಿಯು ನೀನೇ
ಓ ಪ್ರೇಮಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ
ಈ ಜನ್ಮ ಈ ದಿನಾ ಈ ಕ್ಷಣ ಸಾಕೂ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ
ಪ್ರೀತ್ಸೋಕೆ
ಈ ಪ್ರೀತೀಗೆ

ಬಾಂಗಡಿ ಮೀನು ಬಳುಕಿದಾಗ
ಎದೆ ತಾಳ ಬಳುಕಿತಲ್ಲಾ
ಬಾಂಗಡಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ
ಮನದಾಳ ತಿಳಿಯಿತಲ್ಲಾ

Bangadi meenu balukidaga song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us