Categories
M D Pallavi

Amma Nanu devarane lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – M D Pallavi – Super cine lyrics

Amma Nanu devarane – M D Pallavi Lyrics

Singer

M D Pallavi

Amma Nanu devarane song details – M D Pallavi

▪ Song : Amma Nanu devarane
▪ Singer : M D Pallavi

Amma Nanu devarane song lyrics in Kannada – M D Pallavi

ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ
ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆತ್ತಿದರಮ್ಮ
ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ

ನೀನೆ ನೋಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಗಡಿಗೆ, ಸೂರಿನ ನಿಲುವಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ತಾನೆ ತೆಗೆಯಲಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ
||ಅಮ್ಮ ನಾನು||

ಶಾಮ ಹೇಳಿದಾ…
ಶಾಮ ಹೇಳಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿದ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ವರಸುತ್ತ
ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿದಾ ಕೈಯ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಸುತ್ತಾ
||ಅಮ್ಮ ನಾನು||

ಎತ್ತಿದ ಕೈಯ ಕಡೆಗೊಲನ್ನ, ಮೂಲೆಲಿಟ್ಟು ನಕ್ಕಳು ಗೋಪಿ
ಸೂರದಾಸ ಪ್ರಿಯ ಶಾಮನಾ, ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನಕ್ಕಳು ಗೋಪಿ
||ಅಮ್ಮ ನಾನು||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us