Categories
Rajesh Krishnan

Yaarige yaaru lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Snehaloka

Yaarige yaaru song details

  • Song : Yaarige yaaru
  • Singer : Rajesh Krishnan
  • Lyrics : Hamsalekha
  • Movie : Snehaloka
  • Music : Hamsalekha
  • Label : Anand audio

Yaarige yaaru lyrics in Kannada

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ
ಬಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ರಿ
ಅಂತಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯಾ ರಿ
ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಲೆಕ್ಕಾ ರಿ
ಪ್ರೀತ್ಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ
ನಾವಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋದ್ರಿ
ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ರಿ
ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾರಿ

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ
ಬಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ರಿ

ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಮರ ಅಂತ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ನೇಣ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ರಿ
ಹಳೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಬಾರದ್ರಿ
ರಿ ರಿ ರಿರಿರಿ ರಿರಿ ರಿರಿರಿ

ಬಣ್ಣ ಜಾತಿಅಂತ ದೇವ್ರೆ ಸಾವಿರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕುಂತಿದಾನಲ್ರಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನೆಲಾ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕಣ್ರಿ
ಮೂರು ಘಳಿಗೆ ಬಾಳಿ ನೊಳಗೆ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಘಳಿಗೆ
ಮನಸನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಾಡುದಿರಿ
ಮಸೆದು ಮಸೆದು ಬೆಂಕಿ ತಂದಿರಿ
ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಲಿ
ನಮ್ಮನು ಬಾಳಿ ಎಂದಿರಿ
ಬದುಕಿನ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಜಾಣ ದಡ್ಡ ರಿ

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ
ಬಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ರಿ
ಅಂತಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯಾ ರಿ
ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಲೆಕ್ಕಾ ರಿ
ಪ್ರೀತ್ಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ
ನಾವಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋದ್ರಿ
ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ರಿ
ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾರಿ

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ
ಬಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ರಿ

ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು ಜೈಲು ಹಾರಿದರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತಾರಿ
ಲಂಚ ನುಂಗಿದರು ದೇಶ ಮಾರಿದರು ಅಪೀಲ್ ಹೊಗುತಾರಿ

ರಿರಿ ರಿರಿರಿ ರಿರಿ ರಿರಿರಿ

ಬಿಡೋದಿಲ ಅಂತ ನದಿ ನೀರುಗಳಾ ಬಿಡ್ತಾಇದೀವಲ್ರಿ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮುಖ ನೋಡ್ತಿರಲ್ರಿ

ನೀವು ಮಾಡ್ದ್ರೆ ಮದುವೆಯಂತೆ ನಾವೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೆ
ಭರತನ ತಾಯಿ ಶಕುಂತಲ ಮದುವೆ ಆಗಿಯೆ ಹೆತ್ತಳಾ
ಯಾರೆ ನೀನು ಅಂದರು ರುಜುವಾತ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಳಾ

ಬದುಕಿಗೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯೆ ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರುವಾ ಜಾಣ ದಡ್ಡ ರಿ

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ
ಬಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ರಿ
ಅಂತಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯಾ ರಿ
ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಲೆಕ್ಕಾ ರಿ
ಪ್ರೀತ್ಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಂದ್ರೆ
ನಾವಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳೋದ್ರಿ
ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ರಿ
ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ ಹಾಕ್ತಾರಿ

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ
ಬಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ರಿ

Yaarige yaaru song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us