Categories
Chintan Vikas Janardhan H

Tanner meedre lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Bheemasena Nalamaharaja – Super cine lyrics

 Tanner meedre lyrics – Bheemasena NalamaharajaTanner meedre song details 


  • Song : Tanner meedre
  • Singer : Janardhan H , Chintan Vikas
  • Lyrics : Sri Ankanayaka
  • Music : Charan Raj
  • Movie : Bheemasena Nalamaharaja

Tanner meedre lyrics in Kannada


ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ತಣ್ಣೀರ್  ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಯ್ತದೆ

ತಣ್ಣೀರ್  ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಯ್ತದೆ

ದಾರಿಲಿ ಮರ ಇದ್ರೆ ನೆರಳಾಯ್ತದೆ
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಕೇಡಾಯ್ತದೆ
ದಾಂಡಿಗ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ದಂಡವಾಯ್ತದೆ
ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುದ್ರೆ ಸುಖವಾಯ್ತದೆ
ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ 

ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಾಯ್ತದೆ

ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಾಯ್ತದೆ

ಕುಂತವ ಕುಣಿಯಬೇಕು ಆಹಾ.. ಆಹಾ.
ಕಣ್-ಮನ ತಣಿಯ ಬೇಕು ಆಹಾ..ಆಹಾ. 
ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಬೇಕು ಆಹಾ.. ಆಹಾ.. 
ಕಾಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕು ಆಹಾ ಆಹಾ.. 

ದುಡ್ಕು -ಗಿಡ್ಕು ಬೀಳಬೇಕು ದುಡಿಮೆಗಾರ ನಗಬೇಕು 
ದುಡ್ಡಣ್ಙ ದುಡಿಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಪಡಿಬೇಕು
ದುಡ್ಡು -ಗಿಡ್ಡು ಮಡ್ಗುದ್ರೆ ನಿನ್ದಾಯ್ತದೆ 
ರಂಬೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೊ ಬಾಳು ಹಾಳಾಯ್ತದೆ
ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ 

ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಾಯ್ತದೆ

ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಾಯ್ತದೆ

ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡ್ರೆ 
ರೋಗ ಹೋಯ್ತದೆ ರೋಗ ಹೋಯ್ತದೆ 
ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು
ಹಾಡು ಸೊಗಸಾಯ್ತದೆ…ಹಾಡು ಸೊಗಸಾಯ್ತದೆ
ಹಾಡು ಸೊಗಸಾಯ್ತದೆ…ಹಾಡು
ಸೊಗಸಾಯ್ತದೆ
ಕನ್ನಡ…. ಕನ್ನಡ… 
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು ಗಂಡುಗಲಿ ಆಗಬೇಕು 
ಕಿಚ್ಚೆದೆ ಇರಬೇಕು ಕೈ ತುತ್ತು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೌದನೋ… ಹೌದು ಹುಲಿಯಾ! 

ತೆಂಗಿನ್ ಮರ ನೆಟ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತದೆ
ಏನೊ ತಮ್ಮ? 
ತೆಂಗಿನ್ ಮರ ನೆಟ್ರೆ ನೀರ್ ಕೊಡ್ತದೆ
ಕಾಡು-ಕುಡಿ ಬೆಳುದ್ರೆ ಸಾರ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ ಆಯ್ತದೆ 

ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಾಯ್ತದೆ

ತಣ್ಣೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ
ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮೀದ್ರೆ ಬೆಚ್ಗಾಯ್ತದೆ

Tanner meedre video song : 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us