Categories
Sanjith hegde

Rasthe pakka lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Kannadakkagi ondannu otti – super cine lyrics

Rasthe pakka – Sanjith hegde Lyrics

Singer Sanjith hegde

Rasthe pakka song details

▪ Song: Rasthe Pakka
▪ Movie: Kannadakkagi Ondannu Otti
▪ Singer: Sanjith Hegde
▪ Music: Arjun Janya
▪ Lyrics: Kushal Gowda

Rasthe pakka song lyrics in Kannada

ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಹೈದ ದ್ಯಾವ್ರು ಕುಂತವ್ನೆ
ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕಾ ಜೆಬ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವ್ನೆ
ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಾ ಹೊದ್ರು ನಾವೆನ್ ಮಾಡೊಣ
ಲೈಫ಼ು ಶ್ಯಾನೆ ಸೂಪರ್‌ ಅಂತೆ ಬನ್ರಿ ನೊಡೊಣ.. ||ಪ||

ಸರಿಯಾ..ಗೈತೆ
ಬಾಳೆ ಕಪ್ಪಾಗುಟ್ಟೈತೆ
ಬಿಳಿ ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಕೂತು
ಅಂಗೈನ ಚಾಚವ್ನೆ…
ಜೀವ್ನಾ ಅನ್ನೊ ಹೈವೆನಾಗೆ
ಕರಿ ಟಾರು ಹೊಯ್ದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೆಟ್ಟು
ಊರ್ ಹೆಸರು ಬರ್ದವ್ನೆ

ಈ ಬಾಳೊಂದು ಕಿತ್ತೊದ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹಂಗೆ
ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಗ್ತಾ ಇರೊದೆ…

ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಹೈದ ದ್ಯಾವ್ರು ಕುಂತವ್ನೆ
ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕಾ ಜೆಬ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವ್ನೆ
ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಾ ಹೊದ್ರು ನಾವೆನ್ ಮಾಡೊಣ
ಲೈಫ಼ು ಶ್ಯಾನೆ ಸೂಪರ್‌ ಅಂತೆ ಬನ್ರಿ ನೊಡೊಣ.. ||ಪ||

ಕಾಲಾ..ನ್ ತೊರ್ಸೊ
ಗೊಡೆ ಗಡಿಯಾರಾನೆ
ಕಾಲ್‌ ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಮೂಲೆಲಿ ಕುಂತ್ರೆ
ಆ ದ್ಯಾವ್ರೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಮಾ..ತ್ರೆ ನೀಡೊ‌ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆನೆ
ಬಿಪಿ ಶುಗರು ಬಂದು ಮ್ಯಾಲಕ್ಕೆ ಹೊದ್ರೆ
ಆ ಉಪ್ಪೆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ

ಈ ಬಾಳೊಂದು‌ ಹಾಳದ ಸಂತೆಯ ಬಿದಿ ಹಂಗೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟು ಎಂಡು ಎರೆಡು ದ್ಯಾವ್ರದ್ದೆ..

ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ ಹೈದ ದ್ಯಾವ್ರು ಕುಂತವ್ನೆ
ಹಕ್ಕಿ ಪುಕ್ಕಾ ಜೆಬ್ನಾಗಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವ್ನೆ
ಸಂತೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಾ ಹೊದ್ರು ನಾವೆನ್ ಮಾಡೊಣ
ಲೈಫ಼ು ಶ್ಯಾನೆ ಸೂಪರ್‌ ಅಂತೆ ಬನ್ರಿ ನೊಡೊಣ.. ||ಪ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us