Categories
Aniruddha Sastry

Nee preethiyo nee premavo lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Radha Krishna – Super cine lyrics

Nee preethiyo nee premavo – Aniruddha sastry Lyrics

Singer Aniruddha sastry

Nee preethiyo nee premavo song details – Aniruddha sastry

▪ Singer – AniruddhaSastry
▪ Lyrics – Aniruddha Sastry
▪ Music – Surya Kamal

Nee preethiyo nee premavo song lyrics in Kannada – Radha Krishna – Aniruddha sastry

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ಕೊಳಲಿನ ಸವಿ ರಾಗವೋ

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ತನುವಿನ ಮನವೋ
ರಾಧೆ ನೀ ಜೀವವೋ
ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ತನುವಿನ ಮನವೋ
ರಾಧೆ ನನ್ನ ಜೀವವೋ

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ಕೊಳಲಿನ ಸವಿ ರಾಗವೋ
…………..

ನೀನಿರುವ ನನ್ನೀ ಬಾಳಲಿ … ರಾಧೆ..
ನೀನಿರುವ ನನ್ನೀ ಬಾಳಲಿ
ಕನಸೆಲ್ಲವು ನನಸಾಗಲಿ (೨)
ಈ ಜಗವೇ ಇಂದು ನಿಲ್ಲಲಿ
ಈ ಕ್ಷಣವು ಹೀಗೇ ಸಾಗಲಿ
ನೀನಿರಲು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ತನುವಿನ ಮನವೋ
ನೀ ನನ್ನ ಜೀವವೋ

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣವೋ

ನೀ ಪ್ರೀತಿಯೋ ನೀ ಪ್ರೇಮವೋ
ಈ ಕೊಳಲಿನ ಸವಿ ನಾದವೋ

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us