Categories
Dr. Rajkumar

Nagutha nagutha lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Parashuram – super cine lyrics

Nagutha nagutha song details

  • Song : Nagutha nagutha baalu
  • Singer : Dr Rajkumar
  • Lyrics : Chi Udayashankar
  • Movie : Parashuram
  • Music : Hamsalekha

Nagutha nagutha lyrics in Kannada

ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರುಷಾ
ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷಾ ಹರುಷಾ
ಬಾಳಿನ ದೀಪಾ ನಿನ್ನ ನಗು
ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು
ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರುಷಾ
ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷಾ ಹರುಷಾ

ಹೂವು ನಕ್ಕಾಗಾ ತಾನೆ ಅಂದ ಇರುವುದು
ದುಂಬಿ ಬರುವುದು
ಚಂದ್ರ ನಕ್ಕಾಗಾ ತಾನೆ ಬೆಳಕು ಬರುವುದು
ಕಡಲು ಕುಣಿವುದು

ಸೂರ್ಯನಾಡೊ ಜಾರೊ ಆಟ ಬಾನು ನಗಲಂತೆ
ಬಿಸೊ ಗಾಳಿ ತುಗೊ ಪೈರು ಭೂಮಿ ನಗಲಂತೆ
ದೇವರು ತಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಲಂತೆ
ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರುಷಾ
ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷಾ ಹರುಷಾ

ಆಕಾಶಾದ ಆಚೆ ಎಲೋ ದೇವರ ಇಲ್ಲವೊ
ಹುಡುಕ ಭೇಡವೊ
ಆ ಮಾಯಾಗಾರ ತಾನು ಗಿರಿಯಲಿಲ್ಲವೊ
ಗುಡಿಯಲಿಲ್ಲವೊ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವುನು ಒಂದಾಗಿ
ತಂಪಿನಲ್ಲು ಕಂಪಿನಲ್ಲು ಬರುವನು ಹಿತವಾಗಿ
ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಾಗಿ

ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರುಷಾ
ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷಾ ಹರುಷಾ
ಬಾಳಿನ ದೀಪಾ ನಿನ್ನ ನಗು
ದೇವರ ರೂಪ ನೀನೆ ಮಗು
ನಗುತ ನಗುತ ಬಾಳು ನೀನು ನೂರು ವರುಷಾ
ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಹರುಷಾ ಹರುಷಾ

Nagutha nagutha song video

https://youtu.be/_c36_TFnCL4

Akashadache yello lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us