Categories
S Janaki S P Balasubramanya

Modalane dinave olide lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Pavana ganga

Modalane dinave olide song details

  • Song : Modalane dinave olide
  • Singer : S P Balasubhramanya , S Janaki
  • Lyrics : Chi Udayashankar
  • Movie : Pavana ganga
  • Music : Rajan Nagendra

Modalane dinave olide lyrics in Kannada

ಮೊದಲನೆ ದಿನವೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಮೊದಲನೆ ದಿನವೆ ಒಲಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ಅನುರಾಗದಿ ಹಾಡಿದೆ ಕವಿತೆ
ಕಣ್ಗಳಲೆ ಮೌನದಲೇ

ಮೊದಲನೆ ದಿನವೇ ಸೋತೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ಬಾಳಿನ ಲತೆಯಲಿ ಹೂವಾದೆ
ಬಾಳಿನ ಕುಸುಮಕೆ ಜೇನಾದೆ
ಬಾಳಿನ ಲತೆಯಲಿ ಹೂವಾದೆ
ಬಾಳಿನ ಕುಸುಮಕೆ ಜೇನಾದೆ
ಬಾಳ ಬಯಕೆಯು ನೀನಾದೆ
ಬಾಳಿಗಾನಂದ ನೀ ತಂದೆ

ಆಹಾಹಾ ಲಾಲಲಲಲ ಹಾಹಾ ಲಲಲಲಲ

ಪ್ರೇಮದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ
ಪ್ರೇಮದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಣ್ಣಾದೆ
ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲವಿ ನೀನಾದೆ
ಪ್ರೇಮಾದಾನಂದ ನೀ ತಂದೆ
ಪ್ರೇಮಾದಾನಂದ ನೀ ತಂದೆ

ಮೊದಲನೆ ದಿನವೇ ಒಲಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ

ಈ ದಿನ ಹೊಸತನ ನೀ ತಂದೆ
ನಾಳಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದೆ
ಈ ದಿನ ಹೊಸತನ ನೀ ತಂದೆ
ನಾಳಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದೆ
ಪ್ರಾಣ ಪದಕವೇ ನೀನಾದೆ
ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದೆ

ಆ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಲಲಲಲಲಲ ಲಾಲಲಲ
ಹಾಹಾ

ಆಡುವ ಮಾತಿಗೆ ಧನಿಯಾದೆ
ಹಾಡುವ ಗೀತೆಗೆ ಶೃತಿಯಾದೆ
ಜೀವ ಜೀವವೆ ನೀನಾದೆ
ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನಾದೆ
ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನಾದೆ

ಮೊದಲನೆ ದಿನವೆ ಒಲಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ಅನುರಾಗದಿ ಹಾಡಿದೆ ಕವಿತೆ
ಕಣ್ಗಳಲೆ ಮೌನದಲೇ

ಮೊದಲನೆ ದಿನವೆ ಒಲಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಡೆಗೆ ಸವಿ ನುಡಿಗೆ
ಲಲಲಲಲ ಲಲಲಲ
ಲಲಲಲ ಲಲಲಲ

Modalane dinave olide song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us