Categories
Ashwin Sharma

Mahanayaka Dr B R Ambedkar title song lyrics ( ಕನ್ನಡ )

Mahanayaka Dr B R Ambedkar title song details :

SongMahanayaka Dr B R Ambedkar title song
SingersAshwin Sharma
LyricsHarshapriya Bhadravathi
MusicSunad Gowtham

Mahanayaka Dr B R Ambedkar title song lyrics in Kannada :

ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನಕೆ
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿಯು
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿಯು
ದಾರಿ ದೀಪವೂ
ನೀನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ
ಸಮಾನತೆಯನು
ಏಕತೆಯನು

ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನಕೆ
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿಯು
ನೀನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ
ಸಮಾನತೆಯನು
ನಿನ್ನ ಲೇಖನಿಯ
ಬರಹ ದೇಶಕರ್ಚನೆ
ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತುಕೂಡ
ಭೀಮ ಘರ್ಜನೆ
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್

ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ
ನೀ ದೇವರೋ
ಜಗ ಹೇಳಿದೆ
ಜೈ ಭೀಮರಾವ್
ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್
ಜೈ ಭೀಮ್
ಸಂಕಟದಲಿ ಬಂದೆ
ಆಗೀ ಆಧಾರ
ಆಗೀ ಆಧಾರ
ಆಗೀ ಆಧಾರ

ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ
ಈಗ ದೂರ
ಕರಗೋಯ್ತು ಭಾರ
ಮರೆಯಾಯ್ತು ದೂರ
ಸಂಕಟದಲಿ ಬಂದೆ
ಆಗೀ ಆಧಾರ
ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ
ಈಗ ದೂರ
ನೀ ತೋರಿದ ದಾರೀಲಿ
ದೇಶ ಸಾಗಿದೆ
ಸೂರು ನೀರು ಭೇದವೀಗ
ದೂರವಾಗಿದೆ
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್

ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ
ನೀ ದೇವರೋ
ಜಗ ಹೇಳಿದೆ
ಜೈ ಭೀಮರಾವ್
ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್
ಜೈ ಭೀಮರಾವ್

Mahanayaka Dr B R Ambedkar title song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us