Categories
Ashwin Sharma

Mahanayaka Dr B R Ambedkar title song lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Ashwin Sharma – super cine lyrics

Mahanayaka Dr. B R Ambedkar – Ashwin Sharma Lyrics

Singer Ashwin Sharma

Mahanayaka Dr. B.R Ambedkar Kannada serial title song lyrics

▪ Singer : Ashwin Sharma
▪ Lyrics : Harshapriya Bhadravathi
▪ Music : Sunad Gowtham

Mahanayaka Dr. B.R Ambedkar Kannada serial title song lyrics in Kannada

ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನಕೆ
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿಯು
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿಯು
ದಾರಿ ದೀಪವೂ
ನೀನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ
ಸಮಾನತೆಯನು
ಏಕತೆಯನು

ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂವಿಧಾನಕೆ
ನೀನೆ ಶಿಲ್ಪಿಯು
ನೀನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ
ಸಮಾನತೆಯನು
ನಿನ್ನ ಲೇಖನಿಯ
ಬರಹ ದೇಶಕರ್ಚನೆ
ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತುಕೂಡ
ಭೀಮ ಘರ್ಜನೆ
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್

ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ
ನೀ ದೇವರೋ
ಜಗ ಹೇಳಿದೆ
ಜೈ ಭೀಮರಾವ್
ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್
ಜೈ ಭೀಮ್
ಸಂಕಟದಲಿ ಬಂದೆ
ಆಗೀ ಆಧಾರ
ಆಗೀ ಆಧಾರ
ಆಗೀ ಆಧಾರ

ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ
ಈಗ ದೂರ
ಕರಗೋಯ್ತು ಭಾರ
ಮರೆಯಾಯ್ತು ದೂರ
ಸಂಕಟದಲಿ ಬಂದೆ
ಆಗೀ ಆಧಾರ
ನಿನ್ನಿಂದ ಅಸಮಾನತೆ
ಈಗ ದೂರ
ನೀ ತೋರಿದ ದಾರೀಲಿ
ದೇಶ ಸಾಗಿದೆ
ಸೂರು ನೀರು ಭೇದವೀಗ
ದೂರವಾಗಿದೆ
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್
ಮಹಾನಾಯಕ ನೀನು ಭೀಮರಾವ್

ನೊಂದ ಜನರಿಗೆ
ನೀ ದೇವರೋ
ಜಗ ಹೇಳಿದೆ
ಜೈ ಭೀಮರಾವ್
ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಭೀಮ್
ಜೈ ಭೀಮರಾವ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *