Categories
Indu Nagaraj Naveen sajju

Maavayya heartalli lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Gadinaadu

Maavayya heartalli song details

  • Song : Maavayya heartalli
  • Singer : Naveen sajju , Indu Nagaraj
  • Lyrics : Santhosh Naik
  • Music : Ellwyn Joshua
  • Movie : Gadinaadu

Maavayya heartalli lyrics in Kannada

ಮಾವಯ್ಯ
ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ ನೀ ಕೈಯ್ಯಾ
ಹೊ…ಹೊಹೊ..ಹೊ ಹೊಹೊ
ದಮ್ಮಯ್ಯ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಶೋಕಬ್ಯಾಡ ನೀ ಮೈಯ್ಯಾ
ಹೊಹೊ.. ಹೊ.. ಹೊಹೊ
ಹೊ..ಹೊಹೊ… ಹೊ

ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಡಿಂಗ್ರಿಬಿಲ್ಲಿ ಮನಸಾಗೈತೆ
ಹೊಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡೊ ಹಂಗಾಯ್ತೇ
ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ
ನನ್ನ ನಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಬಾಡಿ
ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಅಂತಾಯ್ತೇ
ಹೊ… ಹೊಹೊ… ಹೊ…
ಹೊ… ಹೊಹೊ..ಹೊ ಹೊ…

ಮಾವಯ್ಯ
ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ ನೀ ಕೈಯ್ಯಾ
ಹೊ.. ಹೊ ಹೊ…

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲ ಈ ನಾಚಕೇ
ನಾ ಕೋಳಿ ಹಂಗ ಕಾಲ ಗೀಚೋನ್

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲ ಈ ನಾಚಕೆ
ನಾ ಕೋಳಿ ಹಂಗ ಕಾಲ ಗೀಚೋಹಂಗೈತೆ
ಯಾಕ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಹಂಗ ನೀ ನೋಡತೀ
ನೀ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ರವಿಕೆ ಬಾಲ ಟೈಟ್ ಆಗೈತೀ

ಮೂರುಹೊತ್ತು ಉಲ್ಲಗಡ್ಡಿ ನಾ ತಿಂತಿನೀ
ಆಗಾಗ ಚೂರು ಪಾರು ಬೇಕಂತೀನಿ
ರೊಟ್ಟಿನ ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿ ನಾ ಆಗಿನಿ
ಎಂಟಿಂಚು ಸೊಂಟ ನೋಡಿ
ದಂಗ್ಡಿ ಬಂಗ್ಡಿ ನಡಿಗೆ ನೋಡಿ
ದಂಗಾಗೋಗಿನೀ
ಹೊಹೊ …ಹೊ ಹೊ ಹೊಹೊ …
ಹೊಹೊ… ಹೊಹೊ…

ಮಾವಯ್ಯ
ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ ನೀ ಕೈಯ್ಯಾ
ಹೊ… ಹೊಹೊ…
ಹೊ ಹೊ ಹೊ…….

ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ತಾಳಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಥೆ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ
ಹುಚ್ಚು ಹುಡುಗ ಯಾಕೊ ಹಿಂದೆ ನೀ ಸುತ್ತತೀ
ನಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನೀನೆ ಗತಿ

ನಿನ್ನಂದ ಚಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ ಕುಕ್ಕಿತೀ
ನಿಂದೊಂದು ಕಾಲು ಸೀಟು ಬೇಕಾಗೈತೆ
ಡೇ ಆಂಡ್ ನೈಟ್ ನಿಂದೆ ಹುಚ್ಚಗೈತಿ
ವಯ್ಯಸ್ಸೀಗ ಬಂದ ಮ್ಯಾಲ ನನಗ ನಿನಗ
ಒಳಗ ಹೊರಗ ತ್ರಾಸ ಆಗೈತೀ
ಹೊ…. ಹೊ…. ಹೊಹೊ …
ಹೊ ಹೊಹೊ …

ಮಾವಯ್ಯ
ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬ್ಯಾಡ ನೀ ಕೈಯ್ಯಾ
ಹೊ ಹೊ… ಹೊಹೊ …
ಹೊಹೊಹೊ …..ಹೊ… ಹೊ

Maavayya heartalli song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us