Categories
Kunal Ganjawal Nanditha

Kannalli nee thumbiruve lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Maharshi – Super cine lyrics

 Kannalli nee thumbiruve lyrics – MaharshiKannalli nee thumbiruve song details 


  • Song : Kannali nee thumbiruve
  • Singer : Kunal Ganjawala , Nanditha
  • Lyrics : Jayanth kaikini
  • Music : Srimurali
  • Movie : Maharshi

Kannalli nee thumbiruve lyrics in Kannada


ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿರುವೆ

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ
ಕಾಣೇನು ಇನ್ನೇನು
ನಿನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡಿರುವೆ
ನನ್ನವನೂ ನೀನು 
ಕನಸೂ ತಾನಾಗಿಯೇ 
ಬಂದೂ ಕೈ ಕುಲುಕಿದೆ
ಮನಕೆ ಏನಾಯಿತು
ಇಂದು ಮೈ ಮರೆತಿದೆ
ಬರಲೇ ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನಾದರೂ
ಸನಿಹ ಸನಿಹ ನೀನು 
ನಿನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡಿರುವೆ
ನನ್ನವನೂ ನೀನು
ಕಣ್ಣಲಿ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ
ಕಾಣೇನು ಇನ್ನೇನು 

ನಕ್ಕರೆ ನೀನು ಅಕ್ಕರೆ ಹೂವು
ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿರಿದಂತೆ
ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀನು ಅಚ್ಚರಿ ನೂರು 
ನಂದನವೊಂದು ಕರೆದಂತೆ
ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ನೀನು 
ಅರಳುವ ಪರಿಯೇನು
ಎಂದೂ ದೂರಾಗದ 
ವಚನ ನಾ ಬೇಡುವೆ 
ಎಂದೂ ಚೂರಾಗದ 
ಹೃದಯ ನಾ ನೀಡುವೆ 
ಇರಲೇ ಬೇಕು ಇನ್ನಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು 

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ
ಕಾಣೇನು ಇನ್ನೇನು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡಿರುವೆ
ನನ್ನವನೂ ನೀನು

ಹಾಡೋರು ನಿನ್ನ
ಆಸೆಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಹೇಳುವೆಯಾ
ಹೊಮ್ಮುವ ಸಣ್ಣ 
ಭಾವಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನು ಕೇಳುವೆಯಾ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ನೀನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು 
ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬೇರೇನೂ
ಒಂದೇ ರೋಮಾಂಚನ 
ಬೆರೆತ ಈ ಭಾವಕೆ
ಬೇಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ 
ಅರಿತ ಈ ಜೀವಕೆ
ಸಿಗಲೇಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನಾದರೂ
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ನೀನು 

ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ
ಕಾಣೇನು ಇನ್ನೇನು 
ನಿನ್ನಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡಿರುವೆ
ನನ್ನವನೂ ನೀನು


Kannalli nee thumbiruve song video : 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us