Categories
Shreya Ghoshal

Kakig banna kaanta lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Ulidavaru Kandanthe – Super cine lyrics

 Kakig banna kaanta lyrics – Ulidavaru Kandanthe 


Kakig banna kaanta song details
  •  Song : KAKIG BANNA KAANTA 
  • Singer: SHREYA GHOSHAL
  • Lyrics: RAKSHIT SHETTY
  • Film: ULIDAVARU KANDANTHE
  • Music: AJANEESH LOKNATH
Kakig banna kaanta lyrics

ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ… ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ. ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?
ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ… ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ. ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?
ಜ್ಯೈದ್ ಎಲಿ, ಬಿಳಿ ಸುಣ್ಣ. ಕಾಂತ?
ಸತ್ ಜೀವ, ಗಂಜಿ ತಿಳಿ. ಕಾಂತ?
ಜ್ಯೈದ್ ಎಲಿ… ಗಂಜಿ ತಿಳಿ.
ಭಾಷಿ ಬರದ್ ನ್ಯಾಲ್ಗಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕಾಂತ… ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾಂತ?
ತಾಳಿ ಗರಿ, ಲಿಪಿ. ಕಾಂತ?
ಕನಕನ್ ಕಿಂಡಿ, ಮೈ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ದಾಸರ್ ಪದ, ಹಬ್ಬ ಕಾಂತ… ಜಾತ್ರಿ ಕಾಂತ?
ಕಾಕಿಗ್ ಬಣ್ಣ… ಕಾಂತ?
ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್’ದ್ ಚರ್ಮ… ಕಾಂತ?
ಭಂಗಿ ಸೇದಿದ್ ತಲಿ, ಸತ್ಯ ಕಾಂತ. ಸುಳ್ಳು ಕಾಂತ?
Kakig banna kaanta music video : 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us