Categories
Indu Nagaraj

Jilka Jilkare lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Pushpaka vimana – super cine lyrics

Jilka Jilkare – Indu Nagaraj Lyrics

Singer Indu Nagaraj

Jilka jilkare song details – Pushpaka vimana

▪ Film: Pushpaka Vimana
▪ Song: Jilka Jilkare
▪ Singer: Indu Nagaraj & Chorus
▪ Music: Charan Raj
▪ Lyricist: Pawan Wadeyar

Jilka jilkare song lyrics in Kannada – Pushpaka vimana

ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾರೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ , ಜಿಲ್ಕಾರೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಕಾರೆ

ಶಬನಂ ಜೈಸಿ ಲಡಕೀ
ತೆರೆಯುತ್ತ ದಿಲ್ ಕಿ ಕಿಡಕಿ
ಈ ಹಾಡನೊಂದು ಕೇಳಿ
ಶಾಂ ಸೆ ಸುಬಹ

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖಾಜಲ್
ಝಲ್ಲೆನ್ನೋ ನನ್ನ ಪಾಯಲ್
ಮುಜೆ ನಾಚನೇದೋ ಏ
ಶಾಂ ಸೆ ಸುಬಹ

ನಾರೀಯ ನಾದ
ತುಂಬ ವಿನೋದ
ನಲಿದಾಡೂ ನವಿಲಾಣೆ

ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾರೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ , ಜಿಲ್ಕಾರೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಕಾರೆ

ಗುನಗೋ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ
ಇಸ್ ಗಾನೆ ಕಾ ಅದು ಒಳ ಅರ್ಥ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡುಜಾನೆ ದೊನಾ
ಬೆಸರಾನಾ
ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಾನು ಥೈ ಥ ಥ
ಏರಿತು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಬಡಿತ
ದೇಖೋ ದೇಖೋ ಜೀ ಛೋಡೂನ
ನಾಚಿಕೆನಾ

ಸುಡುವಾ ಬೆಸಕೆಯಲ್ಲಿ
ಅರಳೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೂ
ಮುಝ್ಕೋ ‌‌ಅಪ್ನಾ ಬನಾಲೋ
ತೋಡ ಪ್ಯಾರ್ ಸೆ ನೀವೂ
ಸೈಯಾ ಸೈಯಾ
ಮೈ ತೊ ತೇರೆ ಜೊಗನ್ ಹೋಗಯಿ
ಹೋಗಯಿ…ಹೋಗಯಿ ಹೋಗಯಿ… ಹೋಗಯಿ

ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾರೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ, ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ
ಜಿಲ್ಕಾ ಜಿಲ್ಕಾರೆ , ಜಿಲ್ಕಾರೆ ಜಿಲ್ ಜಿಲ್ಕಾರೆ

ಜೀಯಾ ಜೀಯಾ ಜೀಯಾ
ಜಾಗೆ ಮೋರಾ ಜಿಯಾ
ಜೀಯಾ ಜೀಯಾ ಜೀಯಾ
ಜಾಗೆ ಮೋರಾ ಜಿಯಾ
ಜೀಯಾ ಜೀಯಾ ಜೀಯಾ
ಜಾಗೆ ಮೋರಾ ಜಿಯಾ
ಪಿಯಾ ಪಿಯಾ ಪಿಯಾ
ಜಾಗೆ ಮೋರಾ ಜಿಯಾ

ಪಿಯಾ…. ಪಿ..ಯಾ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us