Categories
Asha Sunidhi

He sharade lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Sarkari hi pra shaale kasaragodu – Super cine lyrics

He Sharade – Asha , Sunidhi Lyrics

Singer Asha , Sunidhi

He sharade song details – Sarkari hi. Pra. Shaale kasaragodu

▪ Track : He Sharade
▪ Music : Vasuki Vaibhav
▪ Lyricist : K. Kalyan
▪ Singer : Asha, Sunidhi

He sharade song lyrics in Kannada – Sarkari hi pra shaale kasaragodu

ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು?
ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು?
ಆ ದೈವದಾಗ್ನೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು

ಹೇ ಶಾರದೆ… ದಯಪಾಲಿಸು
ಈ ಬಾಳನು… ಬೆಳಕಾಗಿಸು
ಹೇ ಶಾರದೆ… ದಯಪಾಲಿಸು
ಈ ಬಾಳನು… ಬೆಳಕಾಗಿಸು

ನಾಳೆಗಳ… ದಾರಿಯಲಿ…
ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು
ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದು
ನಾವಾಡೊ ಪದಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು

ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು?
ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು?
ಆ ದೈವದಾಗ್ನೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು

ಹೇ ಶಾರದೆ… ದಯಪಾಲಿಸು
ಈ ಬಾಳನು… ಬೆಳಕಾಗಿಸು
ಹೇ ಶಾರದೆ…

ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೆ
ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗಾನೆ
ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೆ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ
ಕಲೆ ಇಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಕುಂಚಾರತಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನ ಅಣತಿ
ಒಲವಿಂದ ತಾನೆ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ

ಈ ಲೋಕವೇ ರಂಗ ಭೂಮಿ
ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರಾನ ಎಲ್ಲಾರು ಜೀವಂತಿಸಿ

ಹೇ ಶಾರದೆ… ದಯಪಾಲಿಸು
ಈ ಬಾಳನು… ಬೆಳಕಾಗಿಸು
ಹೇ ಶಾರದೆ…

2 replies on “He sharade lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Sarkari hi pra shaale kasaragodu – Super cine lyrics”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us