Categories
Chandan Shetty

Gombe Gombe lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Chandan Shetty – super cine lyrics

Gombe Gombe – Chandan Shetty Lyrics

Singer Chandan Shetty

About the song

▪ Song : Gombe Gombe
▪ Singer : Chandan Shetty
▪ Lyrics : Chandan Shetty

Gombe Gombe Song Lyrics in Kannada

ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ

ಮ್ ಮ್ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ
ಇವಳು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ತಾಳೆ
ಡೈಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್
ಆದ್ ಮೇಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ
ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ನಗ್ತಾಳೆ

ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ

ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದ್ಅವ್ಳೆ ಈಕೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಮಿಂಚ್ತವ್ಳೆ

ಹೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್
ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಿರುನಗೆ
ಅಂತಾಳೆ

ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ
ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us