Categories
Shreya goshal

Gaganave baagi lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Sanju weds Geetha – super cine lyrics

Gaganave baagi – Shreya goshal Lyrics

Singer Shreya goshal

Gaganave baagi song details – Sanju weds Geetha

▪ FILM : SANJU WEDS GEETHA
▪ SONG : GAGANAVEBAAGI
▪ SINGERS : SHREYA GOSHAL
▪ LYRICST : KAVIRAJ

Gaganave baagi song lyrics in Kannada – Sanju weds Geetha

ಹಾ… ಹಾ… ಹಾ… ಹಾ…

ಗಗನವೇ ಬಾಗಿ ಭುವಿಯನೂ ಕೇಳಿದಾ ಹಾಗೆ

ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ನದಿಯನೂ ಭೇಟಿಗೆ

ಯಾರು ಬಂದಿರದ ಮನಸಲಿ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಈ ದಿನ

ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನೆ ಆಮಂತ್ರಣ

ಗಗನವೇ ಭಾಗಿ ಭುವಿಯನೂ ಕೇಳಿದಾ ಹಾಗೆ

ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ನದಿಯನೂ ಭೇಟಿಗೆ

ಜೀವನಾ ಈ ಕ್ಷಣಾ ಶುರು ಆದಂತಿದೆ

ಕನಸಿನಾ ಊರಿನಾ ಕದ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ

ಅಳಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಅಂತನಿಸಿದೆ ಖುಷಿ ಈಗ ಮೇರೆ ಮೀರಿ

ಮಧು ಮಾಸದಂತೆ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ ಹಸಿರಾಯ್ತು ನನ್ನ ದಾರಿ

ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನೆ ಆಮಂತ್ರಣ

ಗಗನವೇ ಭಾಗಿ ಭುವಿಯನೂ ಕೇಳಿದಾ ಹಾಗೆ

ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ನದಿಯನೂ ಭೇಟಿಗೆ

ಯಾರು ಬಂದಿರದ ಮನಸಲಿ ಓ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಈ ದಿನ

ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನೆ ಆಮಂತ್ರಣ

ಸಾವಿನಾ ಅಂಚಿನಾ ಬದುಕಂತಾದೆ ನೀ

ಸಾವಿರಾ ಸೂರ್ಯರಾ ಬೆಳಕಂತಾದೆ ನೀ

ಕೊನೆ ಆಸೆ ಒಂದೆ ಈ ಜೀವಕೆ ನಿನ್ನ ಕೂಡಿ ಬಾಳ ಬೇಕು

ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀ ಹೀಗೆಯೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು

ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನೆ ಆಮಂತ್ರಣ

ಗಗನವೇ ಭಾಗಿ ಭುವಿಯನೂ ಕೇಳಿದಾ ಹಾಗೆ

ಕಡಲು ಕರೆದಂತೆ ನದಿಯನೂ ಭೇಟಿಗೆ

ಯಾರು ಬಂದಿರದ ಮನಸಲಿ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ ಈ ದಿನ

ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಾನೆ ಆಮಂತ್ರಣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *