Categories
S A Rajkumar

Chellidaru malligeya lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Sevanthi Sevanthi – super cine lyrics

Chellidaru malligeya – S A Rajkumar Lyrics

Singer S A Rajkumar

Chellidaru malligeya song details – Sevanthi Sevanthi

▪ Movie : Sevanthi Sevanthi
▪ Songs : Chellidaru Malligeya
▪ Singer : S.A Rajkumar
▪ Music : S.A Rajkumar
▪ Director : S.Narayan
▪ Label : Ashwini Audio

Chellidaru malligeya song lyrics in Kannada – Sevanthi Sevanthi

ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾ

ಬಾಣಾ ಸುರೇರಿ ಮ್ಯಾಲೆ

ಅಂದಾದ ಚೆಂದಾದ ಮಾಯ್ಕಾರ ಮಾದೆವ್ಗೆ

ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ||

ಮಾದಪ್ಪ ಬರುವಾಗಾ

ಮಾಳೆಪ್ಪ ಘಮ್ಮೆಂದಿತೊ

ಮಾಳದಲಿ ಗರುಕೆ ಚಿಗುರ್ಯಾವೆ

ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ||

ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವ್ನಂಗೇ

ಇಂಪಾದೊ ನಿನ ಪರುಸೆ

ಇಂಪಾದೊ ನಿನ ಪರುಸೆ

ಕೌದಳ್ಳಿ ಬಯಲಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ||

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮಂಚಾ

ಮರುಗಾದ ಮೇಲೊದಪು

ತಾವರೆ ಹೂವು ತಲೆದಿಂಬು

ಮಾದೇವ್ಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ||

ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದರೇನೂ

ಕತ್ತಲಾದರೇನು

ಅಪ್ಪಾ ನಿನ ಪರುಸೆ

ಬರುವೆವು ನಾವು ಚೆಲ್ಲಿದರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us