Categories
Mehaboob Saab

Bit hogbeda lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Raambo 2 – super cine lyrics

Bit hogbeda – Mehaboob Saab Lyrics

Singer Mehaboob Saab

Bit hogbeda song details – Raambo 2

▪ Song: BIT HOGBEDA
▪ Singers: MEHABOOB SAAB
▪ Lyrics: SANTOSH NAIK
▪ Film: RAAMBO-2
▪ Music: ARJUN JANYA

Bit hogbeda song lyrics in Kannada – Raambo 2 – Mehaboob Saab

ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರಿಯುತಿರೋ
ಕನ್ನಾ ಹನಿಯ ಧನಿ ಕೆಲೇಡ್
ಮಂಡಿ ಓರಿ ಮರುಗುಟ್ಟಿರೋ
ಮನಾಡ ನುವ ಮನಾ ಮುಟ್ಟೇಡೆ
ಕೈಯಾ ಮುಗೀವ್ ನಾ ಹೇಗೆದಾರು
ನೀ ನನ್ನಾ ಜೋಥ್ ಇರು

ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ನಾನ್ನಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ನಾನ್ನಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ..

ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಕರಿಯುತಿರೋ
ಕನ್ನಾ ಹನಿಯ ಧನಿ ಕೆಲೇಡ್

ಕಾಲಾ ನಿನ್ನಾ ಬೆಡುವೆನು
ಸ್ವಲ್ಪಾ ಹಿಂದ್ ಸರೀದು ಬಿದು
ಸುಂದರಾ ಕ್ಷನಾಗಲನು
ಮರಾಲಿ ಕೊಡು
ಬೆಕಾ ನಿಂಗೆ ಕೇಲಿ ಥಾಗೋ
ನನ್ನಾ ಜೀವ ನೀಡುವೆನು
ನಿನ್ನೆ ವೇಲಾ ಪಟ್ಟಿಯು ತಿಡ್ಡಿ ಐಡು
ಇಶಾಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು
ಹೊಗದಿರು ನನ್ನಾ ಬಿಟು
ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ ಇಂದೂ
ನಾನೇಜ್ ಹಿಂದೂ ಮುಂಡು

ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ನಾನ್ನಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ನಾನ್ನಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ..

ಒ ನನ್ನಾ ದೇವತೆ
ಇರಾಡೆ ನೀ ಜೋಥ್
ನೆರಾಲು ನಾನ್ ಜೊಥ್ ಬರುಥಿಲ್ಲಾ
ವಿಧಿ ನಿನ್ನಾ ಆಟೇಕ್
ನಾನ್ ಆದೇ ಅಥೈಕ್
ಹೃದಯ ಎಥೇಕ್ ನೈನಾಗಲ್ಲ
ದೇವರಿಗು .. ನಾನು ಶಾಪಾ
ಹಾಕಿರುವ್ ಅಷ್ಟ ಕೊಪಾ
ಹೋಗಾ ಬೇಡಾ ಚಿನ್ನ
ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನಾ

ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ನಾನ್ನಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ನಾನ್ನಾ ..
ಬಿಟ್ ಹೊಗ್ಬಿಡಾ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us