Categories
V Harikrishna Varsha B Suresh

Basanni ba lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Yajamana – super cine lyrics

Basanni ba – V Harikrishna , Varsha B Suresh Lyrics

Singer V Harikrishna , Varsha B Suresh

Basanni ba song details – Yajamana

▪ Song Name : #Basanni
▪ Singers : V Harikrishna & Varsha B Suresh
▪ Lyricist : Yogaraj Bhat
▪ Music Director : V Harikrishna
▪ Direction : V Harikrishna, P.Kumar

Basanni ba song lyrics in Kannada – Yajamana

ಡಿಸ್ಕೊ ಆಡಲಕ್ಕ ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲು 
ಗೆಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟೀನಿ 
ಲಕ್ಸು ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ
ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ 

ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
ತಿಂದು ಕುಂತಿದ್ವಿ 
ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ 
ಟಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕಂಡ್ವಿ 
ನಿಮಗೆ ಶೇಕು ಹ್ಯಾಂಡು 
ಕೊಡಬೇಕಂತ 
ಕೈ ತೊಳಕಂಡ್ವಿ 

ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ
ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ

ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಬಾ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ

ಪಿಕ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಭಂದಾನ 
ಅದಕ ಬಂದೀನಿ 
ಲಕ್ಸು ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ 
ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ 

ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಂಗ 
ಒಣಗೀವಿ ನಾವು 
ಗೀರ್ಯರ ಗೀರ 
ಸುಟ್ಟು ಹೋಕ್ಕಣಿ 

ಬರಗಾಲ್ದಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ 
ಬೆಳಸೀವಿ ಹೂವು 
ನಂಗಾರ ನೀಡ 
ದೊಡ್ಡೋಳಾಕ್ಕಣಿ 

ಸಾಕಾಗೋಗೈತಿ ಎಡವಟ್ತಿ ನೀನು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲಿ 
ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾನು 

ನಾವು ಪಾಟಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ 
ತೆಗೆದು ಮಾಸ್ತರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ 
ಲಾಸ್ಟು ಬೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಗೆ 
ಫಸ್ಟು ಗೆಳತಿ ಹೆಸುರು ಕೆತ್ತಿದ್ವಿ 
ನೀನು ಅವತ್ತು ಸಿಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಹುಡುಗಿ 
ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ 

ಇರ್ಲಿ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ  

ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ

ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ ಬಾ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ

ಮಿಕ್ಸು ಮಾಡಬೇಡ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು 
ಸುಟ್ಟು ಹೋಕ್ಕಣಿ 
ಲಕ್ಸು ಸೋಪು ಹಾಕಿ ಜಳಕ ಮಾಡಿ 
ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ 

ಇಳಕಲ್ ಸೀರಿ ಮೊಳಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ 
ಯಾತಕ ಉಡಬಾಕು 
ಪ್ಯಾಸನ್ ಅಂದ್ರು ಅದಕ ಉಟ್ಟೀನಿ 
ಮಕಮಲ್ ಟೋಪಿ ನಮ್ಮ ತಲಿಮ್ಯಾಲ್
ಯಾಕ ಇಡಬ್ಯಾಕು
ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ರ ಹೇಳ್ತನಿ

ಬುಕ್ಕು ಮಾಡೇನಿ
ನಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೊ ಛತ್ರ
ಸೀಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲದ್ದು ಏನೈತಿ
ಆಕಿ ಹತ್ರ
ಆಕಿ ನಾಟಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೈಡಿನಿಂದ
ಥೇಟು ಸಿರಿದೇವಿ  
ನಾವು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕದ್ ಕಲ್ತಾಗ್ ಇಂದ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೆವಿ

ನೀವು ಬಂದೀರಂತ ನಿಯತ್ತು ಸಲುಪು 
ಸೈಡೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ

ಇರ್ಲಿ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ  

ಬಜಾರು ನಮ್ದ ಇವತ್ತು 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ

ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ
ಬಸಣ್ಣಿ  ಬಾ ಬಾ ಬಾ 
ಬಸಣ್ಣಿ ಬಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us