Categories
Hithan Hasan

Manmohe lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Govinda govinda

Manmohe song details

  • Song : Manmohe
  • Singer : Hithan Hasan
  • Lyrics : Hithan Hasan
  • Movie : Govinda govinda
  • Music : Hithan Hasan

Manmohe lyrics in Kannada

ಮನಮೋಹೇ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್

ಮನಮೋಹೆ ಮನಮೋಹೆ
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮನಮೋಹೆ
ಮನಮೋಹೆ ಮನಮೋಹೆ
ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮನಮೋಹೆ

ನೀ ನಡೆವ ದಾರಿಯೆಲ್ಲಾ ಮನಮೋಹೆ
ನೀ ಇಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಲ್ಲಾ ಮನಮೋಹೆ
ಈ ಸಿಂದಗೀನೆ ಮಾಯೆ
ಅದರೊಳಗೆ ಸಾವಿರ ಛಾಯೆ
ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟವೇ ತನಗೆ

ಮನಮೋಹೆ ಮನಮೋಹೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಮನಮೋಹೆ
ಮನಮೋಹೆ ಮನಮೋಹೆ
ತಳಮಳದ ಮನಮೋಹೆ
ಮನಮೋಹೆ ಮನಮೋಹೆ
ಬೆಂಬಿಡದ ಮನಮೋಹೆ
ಛಲವಿದ್ದರೆ ಗುರಿಯೊಂದೇ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ
ಮರೆತರೆ ಆಗುವುದೆಂದು ಅದು ವೇದನೆ
ಈ ಆಟವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕೈಮೀರಿದಂತ ಮಾಯೆ
ನೀ ಅಂದುಕೊಂಡಗೆಲ್ಲಾ ಆಗೋದೆ ಒಂತರಾ ಮಾಯೆ

Manmohe song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us