Categories
Aishwarya Rangarajan Nishan Rai

Gold fish kannada song lyrics – Baanadariyalli

Gold fish song details : Gold fish lyrics in kannada : ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮುಂಜಾನೆ ನೀನೆ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನೀನೆಆಕಾಶ ನೀನೆ ಭೂಮಿನೂ ನೀನೆಪ್ರಾಣನು ನೀನೆ ತ್ರಾಣನು ನೀನೆದೈವನು ನೀನೆ ಧ್ಯಾನನೂ ನೀನೆಆರಂಭ ನೀನೆ ಅಂತ್ಯನೂ ನೀನೆಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡೇನು ಇನ್ನೇನುನೀನೆನೆ ನಂಗೆಲ್ಲವೂ ಹೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್ಹೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಗರ್ಲ್ ಬಂಗಾರ ನೀನೆ ಸಿಂಗಾರ ನೀನೆಆಸೆನು ನೀನೆ ಆಧಾರ ನೀನೆಸಂಗೀತ ನೀನೆ ಸಂತೋಷ ನೀನೆಸನ್ಮ್ಹೋಹ ನೀನೆ ಸಂಪದ ನೀನೆಸರ್ವಸ್ವ […]

Categories
Sonu nigam

Ninnanu nodida lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Baanadariyalli

Ninnanu nodida song details : Ninnanu nodida lyrics in kannada ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜೀವಕೆಬಾಕಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆ ನಿನ್ನಯ ಒಲವಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮವೇಮೀಸಲು… ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜೀವಕೆಬಾಕಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆ (music) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೆಲ್ಲ ಪಾದ ಊರಿದೆನೋಡು ಕಡಲು ನಾಚಿಕೊಂಡಿದೆಚಂದ್ರ ಬಂದರೂನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದೆsupercinelyrics.com ನಿನ್ನ ಅಂಗಾಲಿನ ಕೆಂಪು ಸಾಲ ಕೊಡುಚೂರು […]

Contact Us