Categories
Hariharan K S Chitra

Kuhu kuhu kogile lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Chandra chakori

Kuhu kuhu kogile song details :

  • Song : Kuhu kuhu kogile
  • Singer : Hariharan, K S Chithra
  • Lyrics : S Narayan
  • Movie : Chandra chakori
  • Music : S A Rajkumar
  • Label : Anand audio

Kuhu kuhu kogile lyrics in kannada

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ

ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೂ ಅದಕ್ಕೀಗ
ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ರಾಗ
ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ
ಸುಖವಾಗಿದೆ ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ
supercinelyrics.com

ಗಂಗೆಯೇ ಕೇಳು
ಗಾಳಿಯೇ ಕೇಳು
ಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸಿಡುವೆ
ಹೃದಯವ ತೆರೆದು, ಮನಸನು ಪಡೆದು
ಜನುಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾನೆರೆವೆ
ಪ್ರೀತಿಯ ಊರ ನಾಯಕನೇ
ಮುತ್ತಿನ ತೇರ ಮನ್ಮಥನೇ
ನನ್ನ ಉಸಿರಿನಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಗಿದಿಡುವೆ
ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ನಾ ಪೂಜಿಸುವೆ
ಈ ಆಸೆಗೆ ಏನಂತೀಯಾ
ನನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ

ಕುಹು ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ

ಸಾವಿರ ಜನುಮ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ
ನಿನ್ನವಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವೆ
ಪ್ರೇಮದ ಕನಸ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ರೆಪ್ಪೆಗಳಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ
ನಿನ್ನಂತರಂಗ ನಾನಲ್ಲವೇ
ನಿನ್ನಾಸೆ ಎಲ್ಲಾ ನನಗಲ್ಲವೇ
ಆ ಸಾಗರದಿ ನಾ ಮುಳುಗಿದರೂ
ಆ ಪ್ರಳಯದಲಿ ನಾ ಸಿಲುಕಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಕೂಡುವೆ ಏನಂತೀಯಾ
ಜೊತೆ ಬಾಳುವೆ ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ
ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೂ ಅದಕ್ಕೀಗ
ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ರಾಗ
ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ
ಸುಖವಾಗಿದೆ ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ
ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾ
ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ

Kuhu kuhu kogile song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us