Categories
Hariharan K S Chitra

Kuhu kuhu kogile lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Chandra chakori

Kuhu kuhu kogile song details : Kuhu kuhu kogile lyrics in kannada ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೂ ಅದಕ್ಕೀಗಅದರಿಂದ ಹೊಸ ರಾಗಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾಸುಖವಾಗಿದೆ ಹೂಂ ಅಂತೀಯಾ ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆಕೂಗಿದೆ ಯಾಕಂತೀಯಾನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಏನಂತೀಯಾsupercinelyrics.com ಗಂಗೆಯೇ ಕೇಳುಗಾಳಿಯೇ ಕೇಳುಇವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸಿಡುವೆಹೃದಯವ ತೆರೆದು, ಮನಸನು ಪಡೆದುಜನುಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾನೆರೆವೆಪ್ರೀತಿಯ […]

Contact Us