Categories
Hariharan Upendra

Bida beda lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – H2O

Bida beda song details :

  • Song : Bida beda
  • Singer : Hariharan, Upendra
  • Lyrics : Upendra
  • Movie : H2O
  • Music : Sadhu kokila
  • Label : Akash audio

Bida beda lyrics in kannada

ಹೇ… ಬಾ ಬಾ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ
ಬಾ ಬಾ

ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು
ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು cutie
ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ
ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ  sweetie
ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ
ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ naughty
ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲ
ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲಜಾ….
ಹೇ… ಬಾ ಬಾ

ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಯತೈ ತಿರಂದ್ ಪಾರಡಿ
ಎನ್ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಈಮೈಲ್ ದಾನ್
ಈ ಮಣ್ಣ ಮಗನು ನಾ
ಮಂಡ್ಯ ಗೌಡ ನಾ
ರಕ್ತ ದಾರೇ ನೀ ನೀರೇ
ನೀಲವೇಣಿ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ
ಮೇಘ ರಾಣಿ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ
ಓ ..ಓ.. Dear
ನೋ ನೋ Fear
ಕಮ್ ಕಮ್ Near ನದಿಯಾ…
ಹೇ…….ಬಾ…..ಬಾ….
supercinelyrics.com

ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ

ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು
ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು cutie
ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ
ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ  sweetie
ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ
ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ naughty
ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲ
ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲಜಾ….

H2O ರಾಣಿ ನೀ ಇನಿಕ್ಕುಮ್ ತೇನಿ
ಎನ್ ದಾಗಂ ತೀರ್ಕ ವಾಡಿ ಓ….
ಕರುನಾಡ ಕರಿಮಣಿ ಹೃದಯ ರಾಣಿ ನೀ
ಧಮನಿ ಧಮನಿಯಲು ನೀನೇ..
ವಾನಂಬಾಡಿ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ…
ನಾ ಉನ್ನೈ ತೇಡಿ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ…
ಜೆಟ್ ಫ್ಲೈಟೀಲೇ ಸ್ಕೈ ರೂಟಿ ಲ್ಲೇ
ಉನ್ ವೀಟಿಕ್ಕು ವಂದೇನ್ ನಾನ್
ಹೇ…ಬಾ…ಬಾ…..

ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ

ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು
ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು ಕುಚು cutie
ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ
ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ ಸಿಲ  sweetie
ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ
ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ ಕಿಲ naughty
ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲ
ಜಲ ಜಲ ಜಲ ಜಲಜಾ….

ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ ಬಿಡ ಬೇಡ
ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ ಬಿಡ

Bida beda song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us