Categories
Mahesh Jude Pereira Rahul Dit-O Sangeetha Rajeev

Taasha lyrics – Kushka – Super cine lyrics

Taasha kushka – Sangeetha Rajeev, Rahul Dit-O, Mahesh Jude Pereira Lyrics

Singer Sangeetha Rajeev, Rahul Dit-O, Mahesh Jude Pereira

🔹 About the song 🔹

▪ Song Name: Taasha
▪ Vocals: Sangeetha Rajeev, Rahul Dit-O, Mahesh Jude Pereira
▪ Music Direction: Abhilash Gupta
▪ Lyrics: Rahul Dit-O
▪ Music Programming: Mahesh Jude Pereira, Nithin CTR
▪ Mixing & Mastering: Anudutt M S
Programmed at Psylence Studio,Bangalore
Recorded at Root 35 Studio & Sagar Akash Studio Bangalore
Mixed at FourheadMusic Studio, Mumbai
▪ Choreographer : Arun Kumar

🔹 Lyrics 🔹

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .ಟಾಡಾ

ಹೇ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು

ಇಲ್ಲಿ ತಶಾ ಬರುತ್ತದೆ

ಅವಳು ನೆಲವನ್ನು ಸುಡಲಿದ್ದಾಳೆ

ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ

ನೆನ್ನೆ ಇಡಾಂಗೆ ಇವಾಟ್ ಇರಲ್ಲಾ

ಇವಾಟ್ ಇಡಾಂಗೆ ನಾಲೆ ಇರಲ್ಲಾ

ನೆನ್ನೆ ನಾಲೆಗಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಕೊಟ್ರೆ

ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ನೆನ್ನೆ ಅಂಕೊಂಡ್ರೆ ಯೆನು ಬರಿಲ್ಲಾ

ನಾಲೆ ಅಂಧಿತ್ರೆ ಯವ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ನೆನ್ನೆ ನಾಲೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಧ್ರೆ

ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ನಾನು ಹೆಲೋ ಮಾಟು ಯಾವ್ಡು ನೀ ಕೆಲ್ಲಿಲಾ

ನಂಗೆ ನಿನ್ನಾ ಕಲ್ಕೊಲೊ ಇಶ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಾ

ನಂಗೆ ನೀ ಬೆಕು ಆಂಥಾ ನಿಂಗೆ ಗೊಟ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾ

ಅರ್ಥಾ ಆಗಿಲ್ಲಾ ಅಂಧ್ರೆ ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ಹೌದು ಇಡ್ಡಿದ್ ಆನ್ ಜೀವನ,

ಪ್ರತಿ ದಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ ಡಿ ಹೋರಾಟ

ಅಪಾಯ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಡ್ರಲ್ಲು,

ಟೋಗೊಂಡಿಲ್ಲಾ ಯಾವ್ಡು ಬೆಳಕು

ಸೀಡಾ ಹೊಗುಟ್ಟಿಡ್ಡೆ ನೇರವಾಗಿ,

ಆಂಡುಕೊಂಡೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಜ್ವಲ

ಗೊಟ್ಟಿರಿಲ್ಲಾ ಕೇನ್ ಯಾವ್ಡು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ಡು ಸರಿ

ಗರಿ ಗರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಂದಾ ನೆ ಇ ದುನ್ಯಾ ಓಡೋಡು

ಅಂಥಾ ತಿಲುಕೊಂಡು ಕಥೆ ಕೆಟ್ಟಿಡ್ಡನೆ ಮಡೋಡು

ಬುಡಿವಾಡ ಯಶ್ಟೆ ಹೆಲಿಡಾರು ನಾ ಕೆಲಾಲಿಲ್ಲಾ

ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕೆ ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಾಲಿಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕೆ ತಶಾ ನು ಸಿಗಾಲಿಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ

ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ತಾಶಾ ಸಿಗಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .ಟಾಡಾ

ಪ್ರಯಾಣ ಸಕ್ಕಥಾಗ್ ಇಟ್ಟು

khaali iddidakke roadu

ಹಂಗಂತ ಸ್ಪೀಡಾಗ್ ಬಂಡು

yedavattaitu nodu

ಅಟಿಯಾಸೆ ಪ್ಯಾಟಿಡಕ್ಕೆ ಐಟು ಈಗಾ ಗತಿ ಕೇಡು

ಆಗೋಶ್ಟ್ರಾಲಿ ಮುಗಿಟ್ಟಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ

ಆಡೆಟ್ ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಡೆತು,

ಅದೃಷ್ಟ ಐಡ್ರೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ನಗದು ಹಿಂಡೆ ಹೊಗಿದ್ಕೆ ಟೋಗೊಂಡೆ ಟಿಕೆಟ್

ದುದ್ದಿದ್ರೆ ದುಡಿಯಲ್ಲಾ,

illandre nadiyalla

ಮಧ್ಯ ಟ್ಯಾಗಲಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಶಾ ನು ಸಿಗಲ್ಲಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .

ತಡಾ ತಾಶಾ ತಾಶಾ

ತಾನ್. . . ತಾನ್. . .ಟಾಡಾ

Note : If you find any mistakes , please inform us via mail , we will update it, thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us