Categories
Sangeetha Rajeev

Noda noda lyrics ( ಕನ್ನಡ ) – Sangeetha Rajeev

Noda noda song details

  • Song : Noda Noda
  • Singer : Sangeetha Rajeev
  • Music : Sangeetha Rajeev
  • Lyrics : Pradyumna Narahalli

Noda noda lyrics in Kannada

ಕಾಣಿ ಕಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಾಣಿ ನನ್ನಾಸೆಯ ಚಿನ್ನದ ಚೆಲುವ,
ರಾಣಿ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಚೆಲುವೆ
ಸಿಡಿಲ ಹಿಡಿಯುವ, ಕಡಲ ಮಣಿಸುವ, ಹಡಗ ಚಲಿಸೋ ಚತುರ,
ಧರಣಿ ನಲುಗುವ, ಗಡಸು ದನಿಯವ, ಕುಡ್ಲದ ಕುವರನು ಇವಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

ಕಡಲಲಿ, ತೇಲಿ ಬಂದ ಈ ಹೊಳೆಯೋ ಮುತ್ತಂತೆ ನೀ,
ಮರಳಲಿ, ಮೂಡಿ ಬಂದ ಆ ಕಲೆಯ ಸಾರಾನೇ ನೀ
ಆಳ ಕಾಣದೇ ಧುಮುಕುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ನೀ
ಗಾಳ ಹಾಕದೇ ಬಳಿ ಬಂದ ಮೀನಂತೆ ನೀ,
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

ತೇಲಾಡುವಾ, ಹಾರಾಡುವ, ಆ ಗುಂಗಲೇ
ನಲಿದು ಕುಣಿದು ಸೆಳೆದು ಸೇರುವಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ
ನೋಡ ನೋಡ ಇಂವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾ ಶಿವಾ ಕಡಲೂರ ಹುಡುಗನಾ

Noda noda song video :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us